Komercijalna banka: Svim novim deponentima u novembru na raspolaganju kamata za kompletan period

Ispostavilo se da je strateški potez preseljenja sjedišta banke iz Budve u Podgoricu, zajedno sa otvaranjem filijale u PC Capital Plaza sa radom u dvije smjene, za relativno kratko vrijeme dao više rezultata nego što se očekivalo, tvrde iz Komercijalne banke

Komercijalna banka AD Podgorica će svim novim deponentima u novembru odmah po potpisivanju ugovora dati na raspolaganje kamatu za kompletan period. Kampanja se odnosi na depozite koji se oročavaju na 12 i više mjeseci i to za sve depozite fizičkih lica bez obzira na iznos, a za pravna lica do 100.000 eura, saopšteno je iz ove banke.

Brži rast

“Banka jeza predstojeći mjesec štednje pripremila ovu “poslasticu” za klijente kako bi im uzvratila na ukazanom povjerenju, što je i slogan naše kampanje”, kazao je direktor za poslove sa privredom u Komercijalnoj banci Lazar Bojanić i naglasio da banka ostvaruje i prevazilazi zadate ciljeve u svim segmentima, tako da je jedna od najbrže rastućih u Crnoj Gori.

“Odluka banke o preseljenju sjedišta iz Budve u Podgoricu je bila rezultat višegodišnjeg detaljnog istraživanja sa
ciljem pronalaska prostora za dalji rast i povećanje tržišnog učešća. Danas, poslije nešto više od godinu, ispostavlja se da je ovaj strateški potez, zajedno sa otvaranjem filijale u PC Capital Plaza sa radom u dvije smjene, za relativno kratko vrij eme dao više rezultata nego što se očekivalo. Uspjeh dodatno potvrđuje to što smo, u poređenju sa sektorom, jedna od najbrže rastućih banaka u Crnoj Gori, sa stabilnim trendom uvećanja tržišnog učešća, kako u segmentu kredita, tako i platnih transakcijai obima platnog prometa”, rekao je Bojanić i istakao da ih posebno raduje nizak nivo loših plasmana, svega 3,6 odsto od ukupne kreditne aktive banke.

Na pitanje kako je preseljenje sjedišta uticalo na saradnju sa klijentima iz primorske regije, on kaže da je ta veza neraskidiva.

“Ponosimo se činjenicom da je Komercijalna banka godinama ugrađivala sebe u život primoraca i tamošnje privrede. Ta veza je neraskidiva i na obostrano zadovoljstvo će se dalje razvijati, bez obzira što je sjedište banke sada u glavnom gradu. Prilikom preseljenja posebno smo vodili računa o tome da ovu promjenu ne osjete klijenti iz Budve i ostalih primorskih gradova”, kaže Bojanić i objašnjava da na Primorju posluje šest filijala sa posvećenim kadrom koji na pravi način održava postojeće i uspostavlja nove veze sa partnerima sa tog područja.

Banka, navodi, ima upečatljiv rast kredita datih privredi, što pokazuju i podaci CBCG.

“Banka je sa pravnim licima povećala saradnju i u dijelu platnog prometa, kako po obimu, tako i po broju transakcija. Saradnja sa privredom je bitan segment našeg poslovanja, pa je u posljednje tri godine uloženo dosta truda i sredstava u stvaranje preduslova da se ovom segmentu pruži adekvatan, kvalitetan i savremen tretman. Raduje nas što su rezultati već vidljivi, a da smo na pravom kolosijeku konstantno nam potvrđuju i klijenti tako što nam povjeravaju oročenu štednju. Naša banka zna da cijeni ukazano povjerenje pa je, pored stimulativnih kamatnih stopa koje odavno primjenjujemo, za svoje klijente pripremila specijalnu ponudu za mjesec štednje” ,objašnjava Bojanić.

Na pitanje da li su se dešavanja u bankarskom sektoru, odnosno slučaj dvije banke koje su otišle u stečaj odrazilo na povjerenje klijenata, Nikola Ivanović, v.d. direktora za poslove sa stanovništvom, kaže da, bez dileme, nije.

“Komercijalna banka stabilno posluje na tržištu Crne Gore već 26 godina, što nas čini jednom od najstarijih banaka u zemlji. Po pokazatelju adekvatnosti kapitala, koeficijentu solventnosti, kao i svim drugim kategorijama relevantnim za sigurnost depozita i stabilnost banke među vodećim smo na crnogorskom tržištu. Ova činjenica posebno dobija na značaju kada se uzme u obzir da ni snažan rast, koji bilježe posljednjih godina, nije ugrozio nijedan od pokazatelja koji garantuju sigurnost sredstava klijenata”, kaže Ivanović i ocjenjuje da rezultati u poslovanju sa stanovništvom ni u ovoj godini neće izostati, prenose Dnevne novine.

Ponuda

“Portfolio odobrenih kredita fizičkim licima bilježi značajan rast, tako da će ciljevi, iako ambiciozni, biti ispunjeni. Što je još važnije, značajan rast bilježi i baza naših klijenata. Kako bi opravdali ukazano povjerenje i nastavili u istom smjeru, naš primarni cilj je da kontinuirano poboljšavamo sve vrste servisa za klijente. Tu, prije svega, mislim na brzu i kvalitetnu uslugu u filijalama, proširenje mreže bankomata, ponudu novih platnih kartica, savremenih servisa elektronskog i mobilnog bankarstva, paketa usluga, kao i na proširenje i osavremenjavanje mreže filijala”, ističe on i dodaje da sa klijentima žele da grade dugoročnu i zdravu saradnju, jer samo to garantuje obostrano zadovoljstvo.

U Komercijalnoj banci se, navodi, trude da sve poruke klijentima šalju kroz kvalitetnu saradnju, konstantnu podršku i posvećenost.

“One koji to još nijesu, pozivamo da testiraju ponudu naših kredita koji su, prema zvaničnim istraživanjima nedavno sprovedenim u Crnoj Gori, među najpovoljnijim na tržištu, ali i niz drugih proizvoda: od portfolija najsavremenijih debitnih i kreditnih platnih kartica, mobilnog bankarstva, najkonkurentnijih tarifa platnog prometa, pa do stimulativnih kamata na depozite koje će im u novembru biti isplaćene već prvog dana oročenja”, ističe Ivanović.

Check Also

Crnogorski Telekom prvi u Crnoj Gori predstavlja eSIM tehnologiju

Crnogorski Telekom nastavlja sa predstavljanjem svjetskih digitalnih trendova u Crnoj Gori, čijim razvojem i uvođenjem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *