Prihodi Telekoma za devet mjeseci 60,2 miliona eura

U prvih devet mjeseci 2019. godine, Crnogorski Telekom zabilježio je, u poređenju sa istim periodom prošle godine, rast broja korisnika u gotovo svim segmentima.

Najveći rast zabilježen je u postpejdu, sa 6% više korisnika u odnosu na treći kvartal 2018, što je pokrenulo ukupni rast u segmentu mobilne telefonije. Uz to, broj korisnika mobilnog interneta veći je za 13% u poređenju sa trećim kvartalom prošle godine, a korisnička baza je rasla i kada su u pitanju fiksni internet i TV usluge. Rast broja korisnika evidentan je i u poređenju sa prethodnim kvartalom 2019. godine.

Ukupni prihodi za devet mjeseci 2019. godine iznosili su 60,2 miliona eura, što je za 3,8 miliona ili 5,9% manje nego u istom periodu 2018. godine. Pad je dominantno zabilježen u segmentu veleprodaje i fiksnoj telefoniji, što je očekivano imajući u vidu razvoj tržišta. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), ​​bez specijalnih efekata i nakon najma, iznosila je 22,2 miliona eura, što je 7% manje nego u uporednom periodu. Ostvarena je neto dobit od 4,1 miliona evra. Smanjenje dobiti uslovljeno je nižom operativnom dobiti, što je značajnim dijelom posljedica primjene novih računovodstvenih standarda u prethodnoj godini. Pored toga, smanjenje neto dobiti uslovljeno je i većim troškovima amortizacije u 2019. godini zbog značajno većeg obima investicija u prethodnim godinama, što je povećalo ukupnu vrijednost kompanije.

“Povjerenje i zadovoljstvo korisnika, za koje se Telekom izborio u prvoj polovini godine, nastavili su da rastu, pa povećanje korisničke baze u gotovo svim segmentima nije iznenađenje”, ističu iz ove kompanije.

„Zadovoljstvo korisnika kvalitetom mreže i usluga koje dobijaju od Telekoma ojačano je u prethodnom periodu, a to smo postigli time što kontinuirano posvećujemo posebnu pažnju korisničkom iskustvu, jednom od prioriteta u našem poslovanju. Korisnici zato Telekom vide kao kompaniju koja pruža visokokvalitetne usluge, i profesionalnu i efikasnu podršku”, rekla je Dina Cibulskaja, izvršna direktorica Telekoma.

Širenje pokrivenosti optičkom i Turbo DSL mrežom, veći broj korisnika

Telekom je nastavio sa širenjem optike i Turbo DSL-a kako bi korisnicima omogućio pristup najkvalitetnijoj mreži. Optika je sada dostupna u 96 hiljada domaćinstava, dok je broj korisnika optičke mreže porastao za 17% u odnosu septembar 2018. godine, i iznosio je 19.600 korisnika. Turbo DSL je dostigao pokrivenost od 70 hiljada domaćinstava, dok je priključeno 29 hiljada korisnika.

Nastavljen rast broja korisnika mobilnog interneta i postpejd usluga

Telekom je zadržao vodeću poziciju na tržištu u postpejd segmentu, kako u broju poslovnih tako i u broju rezidencijalnih korisnika, čime je ispunjen jedan od strateških ciljeva kompanije – kontinuirani rast baze postpejd korisnika. Naime, krajem trećeg kvartala 2019. godine, sa 238 hiljada aktivnih postpejd SIM kartica, Telekom ima 14 hiljada (odnosno 6%) više postpejd korisnika nego u istom periodu 2018. godine. Stabilnost Telekom mobilne mreže velikom broju turista i svim domaćim korisnicima omogućila je da bezbrižno surfuju i razmjenjuju multumediju preko mobilnih telefona, pa je zahvaljujući veoma uspješnoj ljetnjoj kampanji uspješno smanjen pad u broju pripejd SIM kartica.

Broj korisnika mobilnog interneta porastao je za 23 hiljade, odnosno oko 13%, i iznosio je 194 hiljade.

“Unapređujući kvalitet mreže, Telekom nastavlja da radi na poboljšanju korisničkog iskustva, poručuju iz ove kompanije. Tehnologija svojom sveprisutnošću transformiše sve što radimo, i već odavno naš posao i kvalitet života zavise s jedne strane od pristupa Internetu, a s druge strane od kvaliteta i brzine mreže kojoj imamo pristup. To je razlog zašto su pristupačnost i kvalitet mreže jedan od stubova naše priče „Svijet novih mogućnosti“, koju smo predstavili u septembru”, navode iz kompanije.

“U Telekomu Internet i aplikacije koristimo da podstaknemo zajednicu da se angažuje i uključi u neku društveno odgovornu aktivnost poput ozelenjavanja gradova u našoj zemlji; zatim, za pružanje besplatnog mobilnog interneta udaljenim školama u gradskim ili prigradskim sredinama; i za podršku društveno odgovornim digitalnim rješenjima kroz konkurs Za svako dobro. I u svim tim situacijama imamo istu motivaciju: donijeti svijet novih mogućnosti kada god i gdje god on nekome bio potreban”, zaključuje Cibulskaja.

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.