Zabrana uslovljavanja građana da plaćaju dugove starije od dvije godine

Jedna od najbitnijih novina predviđena izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača odnosi se na zabranu uslovljavanja građana da plaćaju dugove starije od dvije godine da bi im bila uključena voda i struja, saopšteno je na jučerašnjoj sjednici Skupštine.

Izmjenama i dopunama, kako se moglo čuti na sjednici tokom koje je završena rasprava o zakonu, trgovac će biti u obavezi da na računu potrošača precizno navede sva dugovanja.

“Jedna od stavki koja je vezana za usluge od javnog interesa je da potrošač ima pravo i da koristi pravo na eventualnu zastaru duga. Trgovac će u tom dijelu biti obavezan da potrošaču, na računu iznosa dugovanja koja ima prema trgovcu, precizno navede i eventualne kamate koje postoje povodom tih dugovanja, kao i sve iznose koji su za dugove stariji od dvije godine”, objasnio je juče u parlamentu predstavnik Ministarstva ekonomije Jovo Rabrenović.

On je istakao da će potrošač imati vrlo precizan račun sa osnovnim informacijama.

“Više neće moći da vam se dešavaju situacije da se poslije nekog vremenskog perioda pojave računi za usluge koje, navodno, nijeste platili prije godinu, dvije ili više. Sada će trgovac biti obavezan da sve iznese i navede na računu“, istakao je Rabrenović.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović ukazao je da će trgovac biti obavezan da na računu iskaže, osim iznosa računa za prethodni mjesec, i dug potrošača po ranijim mjesecima, kao i eventualni dug za period stariji od dvije godine. Izmjene i dopune zakona uključuju i osnivanje tijela za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, veća prava potrošača pri kupovini na internetu, vraćanje centa ili dva kusura, te uvođenje vještaka za saobraznost proizvoda. Predviđeno je i pravo potrošača da u roku od 15 dana vrate proizvod ili uslugu bez obrazloženja, i da im novac bude vraćen ukoliko nijesu zadovoljni kupljenim proizvodom.

“Sada se u zakon uvodi vještak kojeg će angažovati Uprava za inspekcijske poslove o trošku trgovca u prvih šest mjeseci. On će utvrditi stvarni razlog zbog čega je uređaj ili dio obuće, odjeće nesaobrazan. Zbog toga će se povećati nivo zaštite potrošača, jer više neće postojati potreba za sudskim postupcima nakon vještačenja”, rekao je Rabrenović.

Poslanica DPS-a Maja Bakrač ukazala je da će novo zakonsko rješenje pozitivno uticati na povećanje prodaje preko granica sa ugovorima na daljinu, kao i ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija.

Inspekcijski nadzor u svim trgovinama mora biti poj ačan, jer jedino tako možemo zaštiti potrošače na pravi način. Potrebno je da u što većem obimu informišemo potrošače o njihovim pravima, jer se često ta njihova neinformisanost zloupotrebljava“, naglasila je Bakrač.

Poslanica DF-a Liljana Đurašković ukazala je da su novine u zakonu i isticanje cijena na proizvodima.

“Obaveza trgovca biće da cijenu ističe isključivo na proizvodu, osim ukoliko je proizvod takve vrste i veličine da se na njemu ne može istaći. Neće biti, kao do sada, da je jedna cijena na rafu, a druga kad dođete na kasu”, rekla je Đurašković.

Njen kolega iz SD-a Boris Mugoša smatra da je Zakon o zaštiti potrošača jedan od najvažnijih, jer se odnosi na sve građane. Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković tvrdi da potrošači nijesu zaštićeni. Ona je Rabrenovića pitala zašto zakonom o zaštiti potrošača nijesu zaštićeni građani kao fizička lica, to jeste njihova porodična domaćinstva u slučajevima kada nestane struja? Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović smatra da treba razmisliti o određivanju državnog ombudsmana koji bi se bavio pravima potrošača.

Check Also

Mađarska uvodi porez multinacionalnim trgovinskim lancima i bankama

Mađarska vlada najavila je novi porez za multinacionalne trgovinske lance i banke. Cilj ove mjere …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *