Poreska tajna kome nije naplaćen dug

Poreska uprava (PU) u 2018. godini nije pravovremeno sprovodila mjere prinudne naplate kod 19 poreskih obveznika čija poreska obaveza iznosi 15,8 miliona eura, što nije u skladu sa internim procedurama za sprovođenje mjera prinudne naplate.

Takođe, PU nije izvršila sprovođenje svih predviđenih mjera prinudne naplate kod šest poreskih obveznika čija poreska obaveza iznosi tri miliona. Ovo je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) prilikom revizije završnog računa budžeta Vlade za 2018. godinu. U izvještaju nisu naveli u kojim to slučajevima Poreska uprava nije sprovela mjere prinudne naplate shodno procedurama, pa je ” Dan” te odgovore potražio od Poreske uprave.

– Imajući u vidu da član 16 Zakona o poreskoj administraciji propisuje institut poreske tajne, Poreska uprava nije u mogućnosti da podatke o pojedinačnim poreskim obveznicima objavljuje javno kazali su “Danu” iz PU.

Naglasili su da su kod svih poreskih obveznika, uključujući i obveznike obuhvaćene analizom Državne revizorske institucije za koje je dato izdvojeno mišljenje, preduzeli sve zakonom propisane mjere, pri čemu treba imati u vidu da, osim Zakona o poreskoj administraciji, koji predstavlja leks specijalis za pitanja oporezivanja, odredbe drugih propisa, kao što je Zakon o upravnom postupku, Zakon o reprogramu poreskog potraživanja i Uredbe o plaćanju poreskog duga imovinom utiču na postupanje poreskog organa, odnosno na dinamiku i vremenski okvir za preduzimanje mjera naplate.

(Opširnije u današnjem “Danu”)

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *