RAE će preduzećima oduzimati licence

Agencija za regulatornu energetiku oduzimaće licence preduzećima, koja se bave komunalnim uslugama, ukoliko u propisanom roku ne podnesu zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti. U tom slučaju nadležni organ jedinice lokalne samouprave može razriješiti članove organa upravljanja vršioca komunalnih usluga, piše Dan.

Sve to predložila je Demokratska partija socijalista dostavljajući amandman na predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, a koje je juče usvojio odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Prihvaćen je predlog DPS-a da će se u slučaju da preduzeća ne podnesu zahtjev za davanje saglanosti na predlog cijena u roku, ili RAE odbije da da saglasnost primjenjivati privremene cijene.

“Privremene cijene određuju se u visini cijene po jedinici mjere iskazane na računu u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnijet zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijena, umanjene za 10 odsto. Ako se primjenom privremenih cijena ne pokriju troškovi poslovanja vršioca regulisane komunalne djelatnosti ti troškovi se pokrivaju iz budžeta jedinice lokalne samouprave. Namjera je da se izvrši pritisak na lokalnu samoupravu da preduzeća što prije uđu u transformaciju”, saopštio je Petar Ivanović, predsjednik odbora.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović saopštio je da se tri preduzeća nijesu preregistrovala u društva sa ograničenom odgovornošću.

“Teško da se sa ovim može postići neki efekat. Imamo tri preduzeća koja se nisu transformisala i to odbijaju da odrade uz saglasnost opština”, rekao je Radulović.

Odbor je prihvatio i amandman Zajednice opština Crne Gore koja je predložila i da se uvede korektivni faktor cijena.

“Polazeći od toga da se cijena komunalne usluge formira na osnovu stvarnih troškova pružanja komunalne usluge, ovom dopunom je propisano ako se za uslugu upravljanja otpadom kao osnovica za obračun usluge upravljanja otpadom uzima površina objekta, cijena za pruženu uslugu koriguje se faktorom koji zavisi od uobičajene vrste i količine otpada karakteristične za određenu kategoriju korisnika”, piše u obrazloženju amandmana.

Check Also

Cijene nafte ostaće niske do aprila

Čak i ako Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) smanji proizvodnju za dodatnih 600.000 barela dnevno, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *