Deficit probijen za 43 miliona

Od osam statističkih indikatora utvrđenih kriterijumima fiskalne odgovornosti, koji se odnose na plan i izvršenje budžeta u 2018. godini, realizovana su samo dva koja se odnose na kriterijume da tekući prihodi i donacije budu veći od tekućih izdataka i transfera, dok indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, učešća gotovinskog deficita u nominalnom BDP-u do tri odsto i učešća javnog duga u nominalnom BDP-u do 60 odsto nijesu realizovani.

To piše u izvještaju Državne revizorske institucije (DRI) o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini od strane Vlade. Za fiskalnu strategiju je bilo zaduženo Ministarstvo finansija koje vodi Darko Radunović.

DRI je, u izvještaju kojim je rukovodio predsjednik senata Milan Dabović, utvrdila da limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu za 2018. godinu i zakonima o izmjenama Zakona o budžetu, nijesu usklađeni sa limitom potrošnje definisanim u smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2017. do 2020. godine.

– Izdaci iskazani u Predlogu zakona o završnom računu budžeta za 2018. godinu umanjeni za izuzeća iz limita potrošnje iznose 1,869 milijardi eura, što je za 24,12 miliona manje od limita potrošnje utvrđenog Zakonom o izmjenama zakona o budžetu iz avgusta, te je ispunjen utvrđeni limit potrošnje. Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2018. godinu pokazuje da je ostvaren deficit u iznosu od 169,9 miliona eura, što je za 43,5 miliona više od projekcije navedene u Fiskalnoj strategiji za 2018. godinu, kojom je projektovan u iznosu od 126,4 miliona, piše u izvještaju DRI.

Vrhovna revizija je utvrdila i da Zakon o budžetu, kao i dva rebalansa, nisu bili usklađeni sa limitom potrošnje navedenim u smjernicama makroekonomske i fiskalne politike 20172020. godine. Mjere fiskalne konsolidacije za 2018. godinu utvrđene planom sanacije deficita i javnog duga, kao i dodatne mjere navedene u fiskalnoj strategiji djelimično su sprovedene u dijelu aktivnosti koje su ztahtijevale izmjene i dopune zakonskih propisa i podzakonskih akata.

(Više u današnjem “Danu”)

Check Also

Prodati državni zapisi za pet miliona eura

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati su državni zapisi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *