Državi u julu rasli prihodi, iako je smanjila doprinose

Prihod državnog budžeta od doprinosa za zdravstveno osiguranje u julu ove godine značajno je veći od planiranog iako je u tom mjesecu smanjena stopa ovog doprinosa za poslodavce sa 4,3 na 2,3 odsto od bruto zarade.

Ovaj podatak ukazuje da smanjenje iznosa dažbine ne mora smanjiti i prihod države po tom osnovu, kao i što povećanje akciza na cigarete prije dvije godine nije uticalo na povećanje tih prihoda.

Državna kasa je od doprinosa za zdravstveno osiguranje u julu, prema podacima Ministarstva finansija, naplatila 17,2 miliona eura, što je za 900 hiljada više nego u istom mjesecu lani kada je bila veća stopa ovog doprinosa ali i 800 hiljada više od plana budžetskih prihoda za taj mjesec.

U julu je povećana minimalna zarada sa 193 na 222 eura, pa je došlo do rasta državnih prihoda po tom osnovu, ali to nije mogao biti razlog za rast prihoda od doprinosa na zdravstveno osiguranje jer je njegova stopa smanjena na cijeli iznos bruto zarade.

Državni prihodi od poreza i doprinosa na zarade u julu ukupno su veći za 2,9 miliona eura u odnosu na plan. Prihodi države od svih poreza i doprinosa u julu veći su za 11,5 miliona eura u odnosu na plan, a za 13,4 miliona su veći u odnosu na isti period prošle godine.

Glavni razlog za rast prihoda su povećanje broja zaposlenih u julu na 215 hiljada ili za 17 hiljada više nego u istom mjesecu prošle godine, kao i od zvaničnog rasta turističke posjete.

Ovaj rast ukazuje na veliki prostor za smanjenje dažbina na zarade koje su najveće u regionu, ali i na to da njihovo postepeno smanjivanje neće uticati na pad ukupnih prihoda.

Ni u susjednim državama, koje već godina postepeno smanjuju dažbine na zarade, to nije uticalo na pad ukupnih prihoda već na rasterećenje poslodavaca i rast zarada zaposenih.

Smanjenje dažbina na zarade godinama traže crnogorski poslodavci ili uvođenje neoporezivog dijala zarade kojeg u regionu jedino nema Crna Gora.

Do sada zvaničan prijedlog na izmjenu zakona kojim bi se ukupne dažbine na teret poslodavca smanjile za četiri procenta bruto zarade dva puta je Skupštini predlagala SDP, ali je parlamentarna većina oba puta preglasavanjem spriječila njegova uvrštenje u dnevni red a time i skupštinsku raspravu o ovoj temi.

Izvor: Vijesti online

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *