Crna Gora mora da isplati KIPS-u 4,5 miliona eura

Evropski sud za ljudska prava donio je danas odluku da Crna Gora isplati materijalnu štetu kompaniji KIPS DOO u iznosu od 4,535,595 eura.

Među 14 presuda koje je donio Evropski sud za ljudska prava je i presuda koja se odnosi na slučaj KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore.

Risto Drekalović je tužio Crnu Goru zbog toga što mu je bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša 2005. godine stopirao gradnju trgovačkog centra na Starom aerodromu. Zato je KIPS tražio od Crne Gore da mu na ime materijalne štete isplati preko 30 miliona eura.

KIPS je 1998. godine potpisao ugovor sa Društvenim fondom za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve Podgorica, prema kojem je stekao pravo korišćenja nad građevinskim zemljištem od 11.443 kvadratna metra, na kojem je planirao izgradnju velikog trgovačkog centra i poslovnih prostorija.

Iako je 2004. predviđeno pravo izgradnje KIPS-ovog trgovačkog centra DUP-om, krajem iste godine DUP je izmijenjen, dok je tadašnji gradonačelnik Mugoša u junu 2005. zabranio dalju gradnju na tom prostoru.

Drekalović se pozvao na povredu različitih članova konvencije, žaleći se na mješanje u njihova imovinska prava, naročito njihovo navodno legitimno očekivanje da dobiju građevinsku dozvolu za izgradnju shooping centra, dužinu trajanja upravnih i izvršnog postupka, nepoštovanje sudskih presuda od strane lokalne samouprave i nepostojanje efikasnog domaćeg pravnog lijeka u tom smislu da se predmet okonča u razumnom roku.

Check Also

Gibson neće produžiti mandat u Luštici

Izvršni direktor kompanije Luštica Development Daren Gibson najavio je da neće produžiti mandat nakon njegovog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *