Javni dug smanjiti ispod 60 odsto BDP-a

Fokus Vlade, u okviru upravljanja javnim dugom je da se on smanji na ispod 60 odsto BDP-a u 2022. godini, kazao je ministar finansija Darko Radunović i dodao da će tome doprinijeti i nedavno uspješno obavljena emisija eurobveznica kojom su prikupljena sredstva za refinansiranje dijela javnog duga u idućoj godini. On je, tokom sastanka sa direktorom Odjeljenja za Evropu u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) Polom Tomsenom izrazio zahvalnost na tehničkoj pomoći MMF-a za pripremu emisije euroobveznica, kao i na ukupnoj tehničkoj pomoći koju ta organizacija pruža Crnoj Gori.

“Snažan rast ekonomije doprinio je rastu budžetskih prihoda, nastavljeno je sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije, smanjen je budžetski deficit”, kazao je Radunović uoči trećeg dana boravka na Godišnjim sastancima Svjetske banke i MMF-a u Vašingtonu.

Delegaciju Crne Gore predvodio je i guverner CBCG Radoje Žugić. On je na sastanku sa Tomsenom istakao da je finansijski sistem, poslije rezolucije dvije nesistemske banke, ojačan, što se ogleda u rastu ključnih indikatora poslovanja.

“Pozitivan trend rasta depozita i kreditne aktivnosti je nastavljen, praćen simultanim padom nivoa nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa” rekao je Žugić.

Tomsen je, kako je saopšteno iz CBCG, pozdravio pozitivne trendove i buduće napore vrhovne monetarne institucije u dijelu jačanja kapaciteta u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u dijelu fokusa na implementaciju institucionalnog okvira za nadzor i rezoluciju banaka.

Check Also

Predlog rebalansa budžeta pokazao da Vlada nije spremna na radikalne rezove

Predlog rebalansa budžeta je pokazao da Vlada nije spremna na radikalne rezove i da teret …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *