VDT: Brzo o optužnici za e-komerc

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) privelo je kraju istragu u vezi s više predmeta koji se odnose na provjeru zakonitosti pravnih poslova realizovanih od većeg broja fizičkih i pravnih lica preko računa otvorenih u Atlas i IBM banci u okviru usluge e-komerca. To je saopštio v.d. vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković samostalnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću, koji je po članu 50 Poslovnika Skupštine tražio informacije u vezi s tim slučajem.

“U navedenom predmetu istraga je pri kraju s obzirom na to da se očekuje okončanje nalaza i mišljenja angažovanih vještaka ekonomsko-finansijske struke, nakon čega slijedi odluka o podizanju optužnice”, piše u dopisu. Dvije banke su u vlasništvu Duška Kneževića kojeg Crna Gora potražuje zbog optužbi da je šef kriminalne grupe koja je počinila više krivičnih djela.

U okviru ove istrage tužilaštvo je u junu prošle godine blokiralo u Atlas banci 63 miliona eura.
Centralna banka u kontroli iz septembra prošle godine iznos blokiranih sredstava isključuje iz obračuna likvidne aktive, što je bio jedan od razloga za uvođenje prinudne uprave u banku u decembru prošle godine, a kasnije i stečaja u aprilu ove godine.

“U toku istrage analizirana je obimna finansijska dokumentacija i mejl komunikacija organizatora kriminalne grupe koji je zaposlen u Atlas banci. Uočeno je da je veliki broj mejlova koji se odnose na transfere novca u većim iznosima sa pravnih lica koja su registrovana u Crnoj Gori na pravna lica u inostranstvu, a vezano za e-komerc servis. Primijećeno je da se radi o većem broju rezidentnih pravnih lica koja su registrovana na istoj adresi bez broja i sa istom djelatnošću kompjutersko programiranje i usluge za kompjutersko programiranje. Ta pravna lica su bila registrovana na godinu i onda su brisana iz CRPS-a”, navodi se u dopisu.

Podsjećaju da je SDT 10. decembra prošle godine donio naredbu o sprovođenju istrage protiv 79 osoba zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije, pranja novca, utaje poreza i doprinosa i 95 pravnih lica zbog istog krivičnog djela i 24. aprila ove godine naredbu o proširenju istrage protiv 49 fizičkih lica (od kojih je 13 već obuhvaćeno prethodnim naredbama) i protiv 55 pravnih lica (od kojih su dva prethodno obuhvaćena) zbog istih krivičnih djela. Navode da su saslušani svjedoci, upućene zamolnice za međunarodnu pomoć…

Damjanović je juče Stankoviću uputio ponovo dopis kojim traži informacije u vezi s predmetom o tome kako je privremena uprava Atlas banke umanjila depozite za 21,8 miliona eura.

Izvor: Vijesti online

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 7. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *