OTP Banka traži nove startup partnere

OTP Banka pokreće svoj treći po redu međunarodni program pod nazivom OTP Program partnerstva sa startup kompanijama za koji se, počevši od 14. oktobra 2019. godine, mogu prijaviti startup kompanije u kasnijoj fazi razvoja čiji su proizvodi validirani i spremni za tržište, kao i scaleup kompanije.    

Nova verzija programa koji slijedi učesnicima nudi jos veće mogućnosti razvoja poslovanja. Inicijativa se proširila na nivo Grupe odnosno pored centrale OTP Banke u Mađarskoj programu se, po prvi put, pridružuje pet podružnica OTP Grupe. Zahvaljujući tome, pilot projekat će se pored Mađarske realizovati u brojnim zemljama regiona centralne i istočne Evrope. Takođe, budući da je cilj inicijative da se što veći broj startup kompanija na efikasan način transformiše u dugoročne partnere Grupe, nakon tromjesečnog perioda za pilot projekte uveden je šestomjesečni period implementacije kao podrška budućoj saradnji. Ova faza će biti dostupna partnerskim kompanijama sa vrhunskim rezultatima.

Uz to što startup i scaleup kompanijama pruža mogućnost da rade na projektima koji su orijentisani na rezultate i zasnovani na stvarnim poslovnim potrebama, akcenat programa je i na ubrzanju razvoja poslovanja putem razvijene mreže mentora i prilika za međunarodno umrežavanje. Ovo se ogleda i u sve većem broju partnera programa, od vodećih međunarodnih korporacija do priznatih nosilaca inovacionih ekosistema.

OTP Program partnerstva sa startup kompanijama traži kandidate iz sledećih 5 +1 kategorija:

  • Napredni alati za podatke i analitiku,
  • Korisničko iskustvo i servisiranje korisnika,
  • Interna efikasnost,
  • Inovativni proizvodi,
  • Bankarstvo za MSP,
  • Inovativna i nestandardna bankarska rješenja koja ne ulaze u gore navedene kategorije.

Postupak selekcije na osnovu procjene prijava vršiće se u tri koraka. Nakon popunjavanja elektronske forme prijave, odabrani kandidati se pozivaju na video intervju sa predstavnicima relevantnih poslovnih jedinica OTP; na kraju, najperspektivniji kandidati imaće priliku da se upoznaju sa donosiocima odluka Grupe u Budimpešti tokom dvodnevnog Selekcionog kampa u januaru 2020. Tromjesečni period pilot projekata i mentorstva traje od početka marta do kraja maja 2020. i tokom tog perioda saradnja se uglavnom odvija putem interneta. Predstavnici partnerskih kompanija će biti pozvani u Mađarsku ili banke podružnice koje učestvuju u projektu, na nekoliko dana mjesečno, radi provjere napretka pilot projekata, kao i učešća u radionicama i mentorskim sesijama.

Startup kompanije će krajem maja, na Demo danu, prezentovati rezultate pilot projekata upravi bankarske grupe i predstavnicima brojnih vodećih korporativnih partnera i investitora. Najuspješnije partnerske kompanije mogu da nastave saradnju sa OTP Grupom u okviru šestomjesečne faze implementacije.

“Tokom naša prethodna dva programa, izvršili smo analizu skoro 500 startup kompanija za svrhe moguće saradnje i sa njih 17 realizovali pilot projekte. Prije najave novog programa, uvijek nastojimo da koristimo prethodna iskustva i zato smo ove godine nakon tromjesečnog perioda za pilot projekte uveli šestomjesečni period implementacije radi daljeg jačanja ovih kompanija i ostvarivanja dugoročne saradnje. Takođe nas raduje to što se program proširio na pet podružnica OTP Grupe koje su izrazile svoje interesovanje da se pridruže inicijativi. Zahvaljujući njihovom učešću i podršci ovogodišnji program će biti u potpunosti internacionalan i u pogledu profila prijavljenih startup kompanija i poslovnih jedinica koje učestvuju u pilot projektima”, izjavio je András Fischer, rukovodilac Odjeljenja inovacija u sektoru stanovništva OTP Banke povodom pokretanja projekta.

Više informacija o OTP Programu partnerstva sa startup kompanijama možete naći na www.otpstartup.com.

Check Also

Nećkanje oko prodaje Komercijalne banke

Ono što mnogi govore tiho, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je glasno i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *