MMF: Jači nadzor banaka – da se ne ponove Atlas i IBM

Međunarodni monetarni fond (MMF) je ocijenio da su dešavanja sa Atlas bankom i IBM bankom pokazala da Centralna banka (CBCG) mora da pojača supervizorsku ulogu nad bankarskim sektorom.

CBCG se mora fokusirati na poboljšanje mjera, a ne samo na njihovo sprovođenje, upozorio je MMF u posljednjem izvještaju za Crnu Goru.

Iz MMF-a su objasnili da pojačanje supervizorske uloge znači da bi vrhovna monetarna institucija moralo da ima bolju procjenu rizika u bankama, odnosno, bolje alate za procjenu kreditnog rizika čiji se nadzor mora poboljšati.

MMF smatra da početni koraci koje je preduzela CBCG u vezi sa Atlas bankom i IBM bankom nijesu mogli spriječiti njihovu eventualnu propast.

U 2015. godini identifikovano je da su tri domaće banke slabe. CBCG je u 2017. postavila Atlas i IBM zajedno sa jednom domaćom bankom koja ima 11 odsto udjela pod supervizorske akcione planove. Naknadna ispitivanja Atlas i IBMbanke su u 2018. godini otkrila visok nivo nekvalitentih kredita (NPL -a), neadekvatno obezbjeđivanje i značajno pozajmljivanje povezanim licima. Ovi problemi su bili akutni za IBM banku koja je mjesec po uvođenju privremene uprave pošla u stečaj. Crnogorsko tužilaštvo je zamrznulo značajan iznos depozita klijenata Atlas banke zbog sumnji u pranje novca, a što je prethodno otkriveno kroz godišnje inspekcijske kontrole u borbi protiv pranja novca i međunarodnog kriminala. Zamrzavanje depozita je značajno smanjilo likvidnost Atlas banke, ukazali su u MMF-u.

Objasnili su da su Atlas i IBM banka imali značajnu kreditnu aktivnost, ali ona nije imala značajnu ulogu u ukupnoj kreditnoj aktivnosti banaka, što je minimiziralo preli van je krize na realnu ekonomiju.

I Fond za zaštitu depozita je odmah počeo da isplaćuje garantovane kredite bez potrebe da povlači kredit koji ima kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Neke opštine su izgubile depozite koji nijesu bili u sistemu garantovanih depozita i Vlada im neće taj novac nadoknaditi. Upravo ovi događaji naglašavaju potrebu za jačom bankarskom supervizijom”, ocijenili su u MMF -u.

Navodi se da je supervizorska uloga CBCG ojačana formiranjem Komiteta za superviziju koji treba da pruži podršku odlukama koje donosi menadžment.

Ovaj komitet na nivou osoblja sa revizijskim aktivnostima ima za cilj da okupi svu relevantnu supervizijsku ekspertizu u CBCG, uključujući i pitanja sprečavanja pranja novca i provjeriće sve odluke supervizora, izbegavajući smanjivanje odgovornosti.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

Koronavirus iskomplikovao poslovanje KAP-a: Borimo se da i sa ovim izađemo na kraj

Situacija sa novim koronavirusom je veoma iskomplikovala poslovanje Uniprom Kombinata aluminijuma (KAP), a ta kompanija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *