IRF uskoro kreće sa garantnim fondom

– Investiciono-razvojni fond, koji je od osnivanja do danas u crnogorsku privredu investirao blizu 998 miliona eura, uskoro kreće sa garantnim fondom, odnosno realizacijom garantnih šema. Namijenjene su onim biznis idejama i preduzetnicima koji su na samom početku i koji imaju sve uslove za realizaciju projekta, a ne mogu u potpunosti obezbijediti kolateral, najavio je u intervjuu Pobjedi predsjednik Odbora direktora IRF-a dr Zoran Vukčević.

– IRF se trudi, iz godine u godinu, da kroz svoje djelovanje direktno daje podsticaj rastu investicione aktivnosti i kreiranju konkurentnih uslova na tržištu koji motivišu pojedince, preduzetnike, kao i upravljačke strukture preduzeća da osmišljavaju nove ideje za osnaživanje svog poslovanja. Osim toga, kreiranjem diversifikovanog portfolija kreditinih linija, kao i adekvatnog edukativnog programa, daje se direktna podrška kreiranju i realizaciji novih preduzetničkih ideja, a samim tim i novom zapošljavanju – kaže Vukčević.

POBJEDA: Koliko je IRF u ovom dijelu godine plasirao kredita privredi i da li se već zna okvirni plan za narednu?

VUKČEVIĆ: Investiciono-razvojni fond je od osnivanja do kraja septembra plasirao 997,6 miliona u crnogorsku privredu. Za posljednjih devet mjeseci IRF je finansirao projekte vrijednosti 173,9 miliona, što je 21 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Ovaj rezultat pokazuje da smo za devet mjeseci ostvarili 96,6 odsto godišnjeg plana, i to kroz finansijsku ponudu od 33 kreditne linije. U ponudi imamo različit asortiman tih kredita, koji su fokusirani na to da kredit mogu dobiti i početnici u biznisu, ali i postojeća preduzeća, koja imaju u planu da kroz svoje potencijale prerastu iz mikro u mala preduzeća ili ona preduzeća koja spadaju u mala da mogu prerasti u srednja. Imamo bogatu ponudu kredita za različite sektore i ciljne grupe. Naš prioritet je i u ovoj godini podrška razvoju preduzetništva sa ciljem da se podstaknu i podrže svi održivi projekti vezani za otpočinjanje privatnog biznisa nezaposlenih osoba. To je naš primarni cilj.

POBJEDA: Po kom principu opredjeljujete prioritete?

VUKČEVIĆ: Sveobuhvatan pristup analizi prioriteta crnogorske privrede usmjerava investicionu aktivnost IRF-a. Naši prioriteti su razvoj preduzetništva kroz podršku posebnim ciljnim grupama – mladi, početnici, žene, visokoškolci, tehnološki viškovi, individualni poljoprivredni proizvođači. Na listi prioriteta je i rast i razvoj mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća sa posebnom pažnjom na: ulaganja u prioritetne sektore ekonomije, održavanje i/ ili poboljšanje likvidnosti, podsticaj konkurentnosti crnogorskih proizvoda/usluga na drugim tržištima, diversifikaciju crnogorske ekonomije, podrška realizaciji green field i brown field investicija, podršku infrastrukturnim projektima, projektima od ekološkog, lokalnog i državnog značaja i projektima iz oblasti energetike i energetske efikasnosti. Naravno, visoki prioritet je ravnomjeran regionalni razvoj.

POBJEDA: Hoće li u narednoj godini biti poboljšani uslovi kreditiranja u dijelu kamata, grejs perioda… Da li će biti beskamatnih kredita za posebne grupe?

VUKČEVIĆ: Planom za iduću godinu zadržaćemo isti trend uspješnosti poslovanja i nastaviti sa povoljnim uslovima kreditiranja. Biće obezbijeđena i sredstva za ciljne grupe kojima se nude i beskamatne kreditne linije – za visokoškolce, tehnološke viškove i start-ap biznise gdje su nosioci žene. Biće razvijene garantne šeme, nastojaćemo da mladim ljudima budu dostupna finansijska sredstva, da kroz svoje djelovanje direktno doprinesemo podsticanju kreiranja novih potencijala, unapređenju postojećih, otvaranju novih radnih mjesta i kreiranju konkurentnih uslova na tržištu, a radićemo i na rješavanju problema likvidnosti preduzeća.

POBJEDA:Kakvi su rezultati u dijelu stvaranja uslova za veće zapošljavanje?

VUKČEVIĆ: Kompletna investiciona aktvnost je usmjerena ka otvaranju novih i očuvanju postojećih radnih mjesta koje će rezultirati unapređenjem kvaliteta života u Crnoj Gori. Samo tokom 2018. godine, finansiranjem ukupno 412 projekata, otvoreno-sačuvano je 7.245 radnih mjesta. Stvaranje uslova za veće zapošljavanje, povećanje radne aktivnosti i mobilnosti radnika realizuje se kroz podršku posebnim ciljnim grupama – mladi, žene u biznisu, početnici u biznisu, individualni poljoprivredni proizvođači i kontinuirano su pod posebnom pažnjom djelovanja IRF-a.

POBJEDA: Bankarski sektor ima problema sa relativno visokim nivooom loših, odnosno kredita čija otplata kasni. Kakva je situacija u IRF?

VUKČEVIĆ: IRF u skladu sa svojom poslovnom politikom i te kako vodi računa na koji način će plasirati sredstva, a u prilog tome govori i rezultat: procenat loših plasmana (NPL) na kraju 2018. godine je 1,8 odsto kada su u pitanju dani kašnjenja, a 3,7 odsto po klasifikaciji CBCG. U strukturi NPL-a najčešće učestvuju poljoprivrednici, ali mi ipak uspješno obavljamo finansiranje ovih projekata u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Banke ne žele da finansiraju poljoprivredne proizvođače, upravo iz razloga jer je ovo najrizičnija ciljna grupa. Stručne službe IRF-a konstantno prate klijente – prije, u toku i nakon realizacije investicije, što nam pomaže da održavamo stalni kontakt i djelujemo preventivno, u slučaju gdje za to ima potrebe i na taj način sprečavamo nastajanja mogućih problema u preduzećima i doprinosimo podršci i razvoju biznisa. Dakle, posvećeni smo svakom projektu pojedinačno i pratimo sve faze njegove realizacije. Suština naše poslovne politike jeste realizacija biznis ideje, jer samo u toj varijanti preduzetnik je u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze – plaća fakture prema dobavljačima, redovno plaća poreze državi i uredno izmiruje svoje kreditne obaveze.

(Cijeli intervju čitajte u Pobjedi)

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 7. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *