Utvrdili Predlog zakona o kreditnim institucijama

Vlada je danas, u okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, utvrdila Predlog zakona o kreditnim institucijama.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Predlogom ovog zakona implementira se direktiva čiji je cilj uspostavljanje usklađenih nacionalnih propisa koji se odnose na pristup djelatnosti kreditnih institucija i investicionih društava, modalitete upravljanja tim institucijama i okvir za njihovu superviziju.

Utvrđen je i Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija kojim se stvaraju uslovi za uvođenje evropskog sistema sanacije koji treba da organima za sanaciju obezbijedi instrumente za dovoljno ranu i brzu intervenciju u kreditnoj instituciji koja je u problemima.

„Kako bi se obezbijedio nastavak ključnih finansijskih i ekonomskih funkcija kreditne institucije, uz istovremeno ograničavanje uticaja propadanja kreditne institucije na ekonomski i finansijski sistem na najmanju moguću mjeru i uz minimiziranje mogućnosti da troškove sanacije u krajnjem snose poreski obveznici“, precizirali su iz Vlade.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o zaštiti depozita kojim se u crnogorsko zakonodavstvo prenosi sistem zaštite depozita, uređen evropskom direktivom, čiji je cilj zaštita deponenata od posljedica nastupanja zaštićenog slučaja, odnosno posljedice stečaja kreditnih institucija, očuvanje povjerenja deponenata i doprinos stabilnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sistema.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, čijim se odredbama vrši usaglašavanje sa Direktivom EU, kojom se reguliše redosljed prioriteta, tako da fizička lica, mikro, mala i srednja pravna lica treba da imaju povoljniji tretman od drugih povjerilaca.

Check Also

Bivši vlasnik Kombinata aluminijuma izgubio još jedan spor

Vrhovni sud odbio je zahtjev En plus grupe za reviziju sudskog postupka u kojem je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *