Biznis start-up centar Bar organiuje “Za posao – projekat podrške omladinskom preduzetništvu”

Nevladina fondacija Biznis start-up centar Bar novim projektima nastavlja svoju misiju podrške preduzetništvu, posebno podrške preduzetničkim inicijativama mladih ljudi. Kroz novi projekat „Za posao – projekat podrške omladinskom preduzetništvu“ planirali smo da ciljnoj grupi, mladim ljudima starosti od 18 do 35 godina ponudimo: obuke koje će unaprijediti njihove kompetencije za samozapošljavanje ili zapošljavanje kod poslodavaca, zatim mikrokreditnu podršku za započinjanje poslovanja, podršku mentora za osnivanje i vođenje biznisa, biznis praksu kod poslodavaca, kao i umrežavanje i promociju njihovih potencijalnih preduzetničkuih inicijativa.

Projekat podržava Ambasada S.A.D. -a u Podgorici, i sve aktivnosti koje će se organizovati dooktobra 2020. su korisnicima dostupne besplatno. Ideja je bila da projekat obuhvati učenike završnih godina srednjih škola, studente, kao i druga nezaposlena mlada lica koja traže zaposlenje ili imaju želju da pokrenu sopstveni biznis. Tema prve obuke koja je planirana za novembar mjesec je „Traženje i testiranje  biznis ideje – od ideje do biznisa“, a cilj je da se mladi pokrenu na preduzetničko razmišljanje i proaktivnost kada je u pitanju rješavanje pitanja ekonomske samostalnosti. Pored naših standardnih obuka koja se tiču pravnih i poreskih pitanja prilikom započinjanja biznisa, pripreme biznis plana i sl., planirali smo i obuke vezane za preduzetničku karijeru u digitalnom svijetu, prateći trendove gdje bi još mladi danas mogli da pronađu svoje samozaposlenje. Sve obuke će se realizovati u prostoru Biznis centra u Baru.

Predavači na obukama će biti stručnjaci za date oblasti sa iskustvom u privatnom biznisu, pa će i svojim ličnim primjerima djelovati motivišuće na mlade ljude. Nakon sprovedenih obuka, za proljeće sljedeće godine u planu je mikrokreditna podrška kroz aktivnost Takmičenja za najbolji biznis plan za one mlade koji istraju u zamisli osnivanja sopstvenog biznisa, i podrška mentora, zatim biznis praksa kod lokalnih poslodavaca i umrežavanje i promocija preduzetničkih ideja.  Svi oni koji su zainteresovani za učešće se mogu prijaviti putem aplikacionih formulara koji će blagovremeno biti istaknuti na web stranici www.bscbar.org, a preko svog naloga na društvenim mrežama, BSC Bar će isticati detaljnije informacije o svakoj pojedinačnoj aktivnosti.

Check Also

CBCG: Strožiji uslovi za odobravanje keš kredita od 1. januara naredne godine

Danas je održana pedeset druga sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *