Vanredna skupština akcionara Universal Capital banke 10. oktobra

Akcionari Universal Capital banke održaće 10. oktobra vanrednu skupštinu, na kojoj će razmatrati odluku o uvećanju kapitala konverzijom obveznica u akcijski kapital, saopšteno je iz ove finansijske kompanije.

Na dnevnom redu su takođe odluke o konverziji obveznica, te izmjenama i dopunama Statuta banke.

“Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, pod uslovom da skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Sve akcije Universal Capital banke su obične akcije i svaka dionica daje pravo na jedan glas”, saopšteno je iz UCB.

Skupština akcionara je u maju 2014. godine donijela odluku o promjeni naziva. Prema podacima Centralne depozitarne agencije, Sigma Delta Holdings sada posjeduje 85,33 odsto akcija banke, Sigma Delta Investments 14,3 odsto, a ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

Check Also

Tender za žičaru Kotor – Lovćen

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozvalo je zainteresovane da do 28. februara dostave ponude za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *