Na rubu egzistencije: Skoro 11.500 penzionera preživljava mjesec sa 128 eura

Skoro 11.500 hiljada penzionera u Crnoj Gori nalazi se na rubu egzistenicje. Mjesečno primaju 128 eura. Poređenja radi, podaci Zavoda za statistiku pokazuju da minimalna potrošaka korpa iznosi 640 eura, pa penzioner sa najnižom penzijom jedva petinu potrošačke korpe može sebi da priušti. I to da ne plaća račune, ljekove…

Iznos najniže penzije, u skladu sa  Zakonom o PIO, definisan je  na način da najniža vrijednost ličnog koeficijenta može iznositi najmanje 0,5, prenosi portal Standard.co.me.

“Najniža penzija u Crnoj Gori od 1. januara  tekuće godine iznosi 128,14 eura. Prema podacima iz isplatne baze za mjesec avgust  ove godine najnižu penziju prima 11.494 korisnika”, saopštili su u Fondu PIO.

Raste broj penzionera

Prema statističkim podacima za avgust broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su ostvarili pravo shodno Zakonu o PIO ili promjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koje je Crna Gora zaključila, a koje isplaćuje Fond PIO je 130.533. Od tog broja u Crnoj Gori živi 120.208, a van naše države 10.325 korisnika prava.

“Od ukupnog broja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji se isplaćuje  u Crnoj Gori 114.763 je  penzionera i 5.445 korisnika ostalih prava (tjelesno oštećenje, tuđa pomoć i njega, naknada invalidima rada, dodatak na spomenicu)”, kazali su u Fondu PIO.

Strukturu ukupnog broja penzionera čine starosne, invalidske i porodične penzije.

“Od ukupnog broja penzija isplaćenih u Crnoj Gori, za mjesec  avgust 2019. godine, 65.390 ili 56,98 odsto čine starosne penzije, 20.509 ili 17,87 odsto invalidske i 28.864 ili 25,15 odsto porodične penzije. Struktura penzija po vrstama ovog prava smatra se povoljnom, s obzirom na višegodišnji trend porasta udjela starosnih i smanjenja udjela invalidskih penzija u ukupnom broju korisnika ovog prava. Van Crne Gore se  isplaćuje 10.231 penzionera i 94 korisnika ostalih prava”, objasnili su u Fondu PIO.

Najviši iznos penzije, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, definisan je vrijednošću ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri.

“Ovo znači da, na primjer, osiguranik koji ima limitiran koeficijent četiri i 40 godina penzijskog staža, u 2019. godini je primao penziju u iznosu od 1.164 eura. Ovim Zakonom nije ograničena dužina penzijskog staža koji utiče na visinu penzije, tako da se prilikom izračuna uzima i penzijski staž duži od 40 godina i po tom osnovu ovaj iznos može da bude i veći”, zaključili su u Fondu PIO.

Check Also

Solidarnost u doba Korone: Crnogorski ugostitelji ustupaju svoje kapacitete Vladi i NKT-u

Da krizne situacije, kakva je i pandemija virusa COVID19, znaju probuditi najbolje u ljudima pokazao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *