Banke odobrile tri milijarde eura kredita

Banke su u prvih sedam mjeseci ove godine odobrile kredite od ukupno tri milijarde eura, što je rast od 1,8 odsto na mjesečnom nivou.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), u odnosu na isti period prošle godine odobreno je dva odsto više kredita.

“Kada se zbog uporedivosti iz podataka za jul prošle godine isključe Atlas i Invest banka Montenegro (IBM), koje nijesu dio statistike za jul ove godine, odobreni krediti su na godišnjem nivou porasli 9,6 odsto“, navodi se u Biltenu.

Iz CBCG su podsjetili da je IBM iz monetarne statistike isključen od januara, a Atlas banka od aprila.

Odnos između kredita i depozita na kraju jula bio je viši nego u istom periodu prošle godine i iznosio je 0,88. Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 78,5 odsto.

Ukupni depoziti su u julu u odnosu na jun porasli 4,9 odsto i iznosili su 3,42 milijarde eura.

Oročeni depoziti činili su 30,3 odsto ukupnih, a oni po viđenju 69,6 odsto. Preostalih 0,1 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 43,2 odsto. Depoziti ročnosti od jedne do tri godine činili su 43,8 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva na kraju jula iznosili su 1,25 milijarde eura, što je 3,1 odsto više nego u junu.

U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 41,2 odsto, a oni po viđenju 58,8 odsto.

Check Also

Francuska kaznila Morgan Stenli sa 20 miliona eura zbog manipulacija sa državnim obaveznicama

Francuski AMF je saopštio u utorak da je novčano kaznio američku banku Morgan Stenli sa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *