Lovćen banka zapošljava: Stručni saradnik za nekreditne rizike

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za poziciju:

Stručni saradnik za nekreditne rizike

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Izvršava poslove na upravljanju  odnosno identifikaciji mjerenju, procjenjivanju, ublažavanju i praćenju nekreditnih rizika na nivou Banke;
 • Identifikuje moguće uzroke nastanka nekreditnih i daje predloge mjera za minimiziranje rizika iz svoje nadležnosti neposrednom nadležnom rukovodiocu;
 • Izrađuje i daje predloge nadležnom rukovodiocu za definisanje i unapređenje politika, procedura i ostalih dokumenata za upravljanje nekreditnimim rizicima na nivou Banke i obezbjeđuje implementaciju u okviru svojih nadležnosti;
 • Izrađuje izvještaje o upravljanju nekreditnim rizicima
 • Sprovodi aktivnosti praćenja i upravljanja rizikom likvidnosti (izrada modela za praćenje i upravljanje rizikom likvidnosti na kratak i duži rok, stresno testiranje i backtesting-a kod rizika likvidnosti, praćenje limita)
 • Sprovodi aktivnosti praćenja i upravljanja tržišnim rizicima (izrada modela za praćenje i upravljanje tržišnim rizicima, stresno testiranje, praćenje limita, praćenje efektivnosti zaštite bankarske knjige)
 • Sprovođenje aktivnosti praćenja i upravljanja operativnim rizicima (kreiranje adekvatnog okvira za upravljanje operativnim rizicima, agregiranje podataka o procijenjenim rizicima i podataka o gubicima, koordiniranje postupkom identifikacije i ocjenjivanja operativnih rizika po pojedinim procesima, praćenje nastalih događaja operativnog rizika u odnosu na gornju granicu tolerancije i profil rizičnosti, aktivna saradnja i nadzor nad istom sa svim organizacionim jedinicama u procesu evidentiranja događaja operativnog rizika, identifikacije i ocjenjivanja operativnih rizika, u smislu kontrole, preporuka za otklanjanje, ublažavanja efekata i sprečavanje dešavanja takvih događaja po pojedinim procesima/u pojedinim organizacionim jedinicama u budućnosti, adekvatan prenos znanja na ostale zaposlene u Banci kroz pojedinačne i grupne obuke i svakodnevnu komunikaciju vezanu za upravljanje operativim rizicima, izvještavanje nadležnih organa – priprema i prezentacija izvještaja o upravljanju operativnim rizicima na Odboru za upravljanje operativnim rizicima, kao i priprema materijala i izvještaja za Odbor direktora.
 • Prati i kontroliše limite izloženosti nekreditnim rizicima na nivou Banke;
 • Izrađuje izvještaje i stara se o redovnom izvještavanju o izloženosti finansijskim rizicima i operativnim rizikom na nivou Banke;
 • Obavlja ostale aktivnosti u skladu sa politikama, procedurama i ostalim internim aktima Banke u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima i operativnim rizikom;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS (VII1) –  ekonomskog ili prirodno – tehničkog usmjerenja;
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected] , najkasnije do 01.10.2019.godine.

Napomena:  Potrebno je radno iskustvo u Banci.

Možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Check Also

Lufthansa na korak od preuzimanja italijanske državne aviokompanije

Njemački avio privoznik Lufthansa i talijansko Ministarstvo finansija potpisali su memorandum o kupovini manjinskog udjela …

Leave a Reply

Your email address will not be published.