Lovćen banka zapošljava: Stručni saradnik u Odjeljenju za procjenu kreditnog rizika

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za poziciju:

 Stručni saradnik u Odjeljenju za procjenu kreditnog rizika

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Izvršava poslove na identifikaciji, mjerenju, praćenju i analiziranju, kontrolisanju, limitiranju i minimiziranju rizika na nivou Banke;
 • Identifikuje moguće uzroke nastanka kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, kao i kreditnog rizika portfolija na nivou Banke, i predlaže mjere za minimiziranje rizika iz svoje nadležnosti neposrednom nadležnom rukovodiocu;
 • Izrađuje i daje predloge nadležnom rukovodiocu za definisanje i unapređenje politika, procedura i ostalih dokumenata za upravljanje kreditnim rizikom
 • Vrši obradu i analizu kreditnih predloga za klijente pravna lica, preduzetnike i fizička lica, u cilju davanja mišljenja o riziku, te utvrđivanja klasifikacije, u skladu sa limitima definisanim politikama i ostalim aktima Banke koje regulišu predmetnu oblast;
 • Vrši izradu i implementaciju Sistema ranog upozorenja u cilju održavanja ciljanog stepena kvaliteta kreditnog portfolija
 • Izrađuje scenarija kod individualne ocjene ispravki vrijednosti u skladu sa važećom regulativom i vrši stresno testiranje kreditnog rizika
 • Predlaže limite izloženosti Banke kreditnom riziku u poslovanju sa pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, i prati ostvarenje limita;
 • Prati i izveštava o zakonski i drugim interno definisanim limitima izloženosti kreditnom riziku;
 • Vrši verifikaciju klasifikacije i internog rejtinga klijenata iz portfolija Banke u skladu sa politikama i ostalim aktima Banke koje regulišu predmetnu oblast;
 • Izrađuje mišljenje o izloženosti riziku zaštite životne sredine i socijalne zaštite koji su vezani za pojedine plasmane (predloge za odobravanje plasmana).
 • Izrađuje izveštaje i stara se o redovnom izvještavanju o izloženosti kreditnom riziku u poslovanju sa pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, kao i kreditnom riziku portfolija na nivou Banke;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS (VII1)-  ekonomskog, pravnog ili prirodno – tehničkog usmerenja;
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje eng.jezika
 • Znanje rada na računaru

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected] , najkasnije do 01.10.2019.godine.

Napomena:  Potrebno je radno iskustvo u Banci.

Možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Check Also

Crna Gora, Švajcarska i UN izdvajaju 2,6 miliona eura za Fond za ubrzani razvoj

Predstavnici vlada Crne Gore i Švajcarske te Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori potpisaće sporazum o …

Leave a Reply

Your email address will not be published.