Lovćen banka zapošljava: Portfolio menadžer

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za poziciju:

 Portfolio menadžer

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Pruža informacije klijentima o vrstama i oblicima proizvoda i usluga Banke,  kao i uslovima odobravanja i potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;
 • Identifikuje i preduzima neophodne aktivnosti na sagledavanju potreba postojećih i akviziciji potencijalnih klijenata Banke kroz obilaske postojećih i potencijalnih klijenata i prezentaciju i prodaju  bankarskih proizvoda i usluga;
 • Radi na konstantnom održavanju i unaprjeđivanju poslovnih odnosa sa klijentima uz redovne konsultacije sa istima, obilaske terena, sastanke i sl.;
 • Inicira razvoj postojećih i uvođenje novih proizvoda Banke u saradnji sa nadležnim organizacionim djelovima Banke  uz usavršavanje i unapređivanje tehnika pružanja usluga i prodaje proizvoda u cilju unaprjeđenja odnosa sa klijentima;
 • Radi na izradi zapisa i izvještaja o obavljenom razgovoru sa klijentom, izvršenoj posjeti klijentu, održanom sastanku, sačinjenim ponudama, realizovanim ponudama, odobrenim i realizovanim zahtjevima po prihvaćenim ponudama i sl.;
 • Obavlja i obezbjeđuje prijem, evidenciju i kontrolu zahtjeva i dokumentacije sa stanovišta suštinske, formalne i pravne ispravnosti, obavlja finansijsku analizu, vrši kompletiranje dokumentacije neophodne za razmatranje zahtjeva i donošenja adekvatne odluke po istom, a tokom trajanja plasmana dopunjavanje i ažuriranje dosijea klijenata i praćenje izvršavanja posebnih i ostalih elemenata, odnosno uslova zaključenih ugovora sa klijentima
 • Sačinjava ponude klijentima i po njihovom konačnom definisanju u saradnji sa neposrednim rukovodiocima i iste upućuje klijentima;
 • Sarađuje sa zaposlenima  unutar Sektora u cilju izrade analize investicionog projekta  i izrade završnog predloga za nadležni nivo odlučivanja
 • Obavještava klijenta o odlukama
 • Organizuje potpisivanje ugovora sa klijentima i prijem instrumenata obezbjeđenja u saradnji sa ostalima  unutar Sektora;
 • Formira i aktivno prati kreditni portfolio klijenata za koje je zadužen od strane neposrednih rukovodilaca i sa kojima uspostavlja, razvija i unaprjeđuje poslovnu saradnju i koji koriste bankarske proizvode odobrene po ponudama koje je sačinio i uputio i odgovara za njegov kvalitet (urednost)
 • Radi na identifikovanju signala upozorenja koji mogu da utiču na razvoj negativnih tendencija sa stanovišta rezultata poslovanja i sposobnosti klijenta da servisira dug i izvještava Direktora sektora ;
 • Sačinjava informacije i izvještaje i blagovremeno i redovno izvještava neposredno nadležnog rukovodioca o poslovima koje obavlja i predlaže donošenje odgovarajućih odluka;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS (VII1)
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected] , najkasnije do 06.10.2019.godine.

Napomena:  Potrebno je radno iskustvo u Banci.

Možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Check Also

Od 19. jula počinju letovi između Luksmeburga i Crne Gore

Od 19. jula počinju letovi između Luksemburga i Tivta, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *