Lovćen banka zapošljava: Portfolio menadžer

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za poziciju:

 Portfolio menadžer

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Pruža informacije klijentima o vrstama i oblicima proizvoda i usluga Banke,  kao i uslovima odobravanja i potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;
 • Identifikuje i preduzima neophodne aktivnosti na sagledavanju potreba postojećih i akviziciji potencijalnih klijenata Banke kroz obilaske postojećih i potencijalnih klijenata i prezentaciju i prodaju  bankarskih proizvoda i usluga;
 • Radi na konstantnom održavanju i unaprjeđivanju poslovnih odnosa sa klijentima uz redovne konsultacije sa istima, obilaske terena, sastanke i sl.;
 • Inicira razvoj postojećih i uvođenje novih proizvoda Banke u saradnji sa nadležnim organizacionim djelovima Banke  uz usavršavanje i unapređivanje tehnika pružanja usluga i prodaje proizvoda u cilju unaprjeđenja odnosa sa klijentima;
 • Radi na izradi zapisa i izvještaja o obavljenom razgovoru sa klijentom, izvršenoj posjeti klijentu, održanom sastanku, sačinjenim ponudama, realizovanim ponudama, odobrenim i realizovanim zahtjevima po prihvaćenim ponudama i sl.;
 • Obavlja i obezbjeđuje prijem, evidenciju i kontrolu zahtjeva i dokumentacije sa stanovišta suštinske, formalne i pravne ispravnosti, obavlja finansijsku analizu, vrši kompletiranje dokumentacije neophodne za razmatranje zahtjeva i donošenja adekvatne odluke po istom, a tokom trajanja plasmana dopunjavanje i ažuriranje dosijea klijenata i praćenje izvršavanja posebnih i ostalih elemenata, odnosno uslova zaključenih ugovora sa klijentima
 • Sačinjava ponude klijentima i po njihovom konačnom definisanju u saradnji sa neposrednim rukovodiocima i iste upućuje klijentima;
 • Sarađuje sa zaposlenima  unutar Sektora u cilju izrade analize investicionog projekta  i izrade završnog predloga za nadležni nivo odlučivanja
 • Obavještava klijenta o odlukama
 • Organizuje potpisivanje ugovora sa klijentima i prijem instrumenata obezbjeđenja u saradnji sa ostalima  unutar Sektora;
 • Formira i aktivno prati kreditni portfolio klijenata za koje je zadužen od strane neposrednih rukovodilaca i sa kojima uspostavlja, razvija i unaprjeđuje poslovnu saradnju i koji koriste bankarske proizvode odobrene po ponudama koje je sačinio i uputio i odgovara za njegov kvalitet (urednost)
 • Radi na identifikovanju signala upozorenja koji mogu da utiču na razvoj negativnih tendencija sa stanovišta rezultata poslovanja i sposobnosti klijenta da servisira dug i izvještava Direktora sektora ;
 • Sačinjava informacije i izvještaje i blagovremeno i redovno izvještava neposredno nadležnog rukovodioca o poslovima koje obavlja i predlaže donošenje odgovarajućih odluka;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS (VII1)
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected] , najkasnije do 06.10.2019.godine.

Napomena:  Potrebno je radno iskustvo u Banci.

Možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Check Also

Erste banci uručen treći uzastopni certifikat Employer Partner

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je treći put uzastopno nagrađena Employer Partner certifikatom potvrdivši …

Leave a Reply

Your email address will not be published.