Četvrta blok transakcija: A2A prodala Elektroprivredi akcije vrijedne preko 52 miliona eura

Danas je na berzi sklopljena blok transakcija akcijama Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) vrijednosti 52,87 miliona EUR, putem koje je Elektroprivreda otkupila 9,99% sopstvenih akcija od italijanske kompanije A2A.

Ovo je četvrta transakcija vezana za Ugovor o izvršenju put opcije, nakon što je do sada kompanija A2A za 160,52 miliona EUR prodala državi (Vladi Crne Gore i Elektroprivredi Crne Gore) 39,13 miliona akcija EPCG kroz tri blok transakcije.

U svim dosadašnjim transakcijama Erste banka AD Podgorica je učestvovala na strani prodavca, italijanske kompanije A2A, kao i 2 puta kao posrednik kupca, Vlade Crne Gore.

Prošlu 2018. godinu Odjeljenje za brokerske poslove Erste banke je završila sa ubjedljivo najvećim tržišnim učešćem od čak 67%, a današnjom transakcijom ćemo se takođe učvrstiti i na liderskoj poziciji kada je u pitanju tekuća godina.
Povjerenje koje su nam u ovako velikom i značajnom poslu ukazale renomirane kompanije i Vlada, govori da smo prepoznati kao siguran i kredibilan partner na tržištu kapitala Crne Gore“, rekao je za naš portal Igor Savić, rukovodilac Sektora riznice.

U današnjoj transakciji, kupca tj Elektroprivredu Crne Gore zastupala je, po drugi put, Hipotekarna banka AD Podgorica.

Prema Ugovoru o izvršenju put opcije, A2A ima pravo da proda svoje akcije u Elektroprivredi, a kupac (država Crna Gora) se obavezuje da ih u tom slučaju otkupi po unaprijed ugovorenoj cijeni.

Ukupan aranžman je vrijedan 230,6 miliona EUR. Od toga iznosa, predlogom Vlade, EPCG će ukupno otkupiti skoro 29 miliona sopstvenih akcija za 121,6 miliona od A2A, a Vlada oko 26 miliona akcija za 109 miliona EUR.

U narednom periodu, planirano je da A2A proda sve svoje preostale akcije u još jednoj transakciji.

Check Also

Omikron poljuljao svjetske valute

Valute osjetljive na rizik su oslabile, a one koje važe za sigurna utočišta su ojačale …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *