Uvode još koncesionara u Luku Bar

Vlada je odlučila da uvede još koncesionara za lučke usluge u akvatorijumu luke Bar. Donijelaje odluku o pokretanju postupka sa prijedlogom koncesionog akta i ugovora o koncesiji.

U saopštenju nakon sjednice Vlade se podsjeća da u akvatorijumu luke Bar lučke usluge već obavlja “Ocean Montenegro” u svojstvu koncesionara od 2010. godine, a koncesija je dodijeljena na 30 godina.

Imajući u vidu da je u proteklom periodu povećan broj brodova odnosno pretovara tereta, uvođenjem novih koncesionara omogućiće se još veći nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima objašnjeno je u saopštenju. Dodjelom koncesije za lučke usluge, saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, doprinosi se, smatraju u Vladi, povećanju sigurnosti, bezbjednosti i kvalitetu usluga u ovoj oblasti.

U dokumentu koji je usvojila Vlada se podsjeća da je koncesioni akt bio na javnoj raspravi i da je stiglo dosta primjedbi i prijedloga. Nakon analize sugestija i sagledavanja benefita za državu i zapošljavanje, Vlada se odlučila da dodijeli još koncesija za pružanje lučke usluge.

U prijedlogu izmjena ugovora o koncesiji se navodi da ukoliko je godišnji prihod društva do 2.000.000 eura, godišnja varijabilna naknada je 1,5 odsto tog prihoda. Ukoliko je iznad dva miliona, godišnja varijabilna naknada je jedan odsto godišnjeg prihoda objašnjeno je u dokumentu.

Vlada je usvojila i informaciju o stanju u prerađivačkoj industriji.

Industrijska proizvodnja u julu bilježi rast od pet odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, pri čemu prerađivačka industrija bilježi godišnji rast od 3,3 odsto navodi se u informacija o stanju u tom sektoru koju je danas usvojila Vlada.

Na sjednici je istaknuto i da se implementacijom raznovrsnih nacionalnih programa podrške za razvoj prerađivačke industrije i preduzetništva, stvaraju uslovi za povećanje konkurentnosti tog izuzetno važnog sektora ekonomije.

Vlada je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti razvoja nacionalnog brenda. Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da, do kraja septembra tekuće godine, ponovi javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore, kao i da poveća iznos nagrade sa 10.000 na 50.000 eura.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *