Spor dug 18 godina: Podgorici pripali zgrada i zemljište Robne kuće Beograd

Vlasnik zemljišta i poslovne zgrade u Ulici Slobode, u kojoj je nekada poslovalo preduzeće Robne kuće Beograd, definitivno je Glavni grad, odlučio je Viši sud, potvrđujući presudu prvostepenog organa iz 13. aprila prošle godine, piše Dan.

Presudom Višeg suda, kako je saopštio Milenko Raspopović, zastupnik Glavnog grada u sporu, okončan je postupak koji je trajao punih 18 godina.

Glavnom gradu pripada poslovna zgrada u vanprivredi od 1.017 kvadrata sa svim pripadajućim posebnim djelovima, kao i zemljišta uz vanprivrednu zgradu površine 117 kvadrata, koju čini prirodno neplodno zemljište od 1.097 kvadrata.

“Spor je trajao punih 18 godina. Postupak je dugo bio u prekidu zbog stečaja robnih kuća Beograd. Presuda je od izuzetnog značaja i za Glavni grad i za Crnu Goru obzirom na lokaciju i na vrijednost objekta u ovom trenutku. Po meni, ovo je najatraktivnija lokacija u glavnom gradu. U ovom postupku su donijete tri prvostepene presude, od kojih su dvije bile odbijajuće u odnosu na Glavni grad, tek treća je bila usvajajuća i ona je potvrđena presudom Višeg suda”, saopštio je Raspopović.

Navodi da je posebno zadovoljan dobijanjem spora jer je uložio ogroman višegodišnji trud i rad.

“Mišljenja su, do dbijanja konačne presude, bila podijeljena obzirom na to da su bile dvije odbijajuće presude u odnosu na Glavni grad”, naveo je Raspopović.

Prvostepeni sud je ustanovio, a Viši sud potvrdio da preduzeće Robna kuća Beograd nije imalo zakoniti pravni osnov za upis vlasništva kako na zgradi tako i na zemljištu.

Spor oko izuzetno vrijedne zgrade i zemljišta u strogom centru Podgorice počeo je 2006. godine, u vrijeme kada je gradom rukovodio Miomir Mugoša.

Glavni grad je tužio beogradsku firmu Robne kuće Beograd zato što su ove nepokretnosti nezakonito upisali 1970. godine na beogradsku firmu.

“Zgrada i zemljište se i dan danas vode na Robne kuće Beograd. Sve što smo dobili u presudi se na današnji dan vode ne beogradsku firmu. S obzirom na to da je presuda postala pravosnažna, Glavni grad koliko li je sjutra može da ove nepokretnosti prepiše na sebe”, saopštio je Raspopović.

Navodi da je vrijednost nepokretnosti neprocjenjiva.

“U ovom konkrentnom slučaju radi o sporu utvrđivanja prava svojine pa zato nije vršena procjena nepokretnosti jer to nije bilo potrebno. Obzirom da se radi o najatraktivnijoj lokaciji u gradu njena vrijednost se ne može procijeniti”, navodi advokat.

Nakon što su Robne kuće Beograd pošle u stečaj, kako je saopštio Raspopović, kao vlasnik robne kuće pojavljuje se nova firma Projmetal.

“Postupak smo počeli protiv Robne kuće Beograd i mi smo ga nastavili protiv njih. To što su pošli u stečaj za nas nije značilo ništa jer su u obavezi da nastave postupak . Novi vlasnik nas nije interesovao i sa njima smo nastavili postupak”, navodi Raspopović.

Robne kuće su smatrale da su po osnovu održaja ispunile sve uslove za upis imovine.

Prvostepeni sud je to smatrao neosnovanim i dao jasne i potpune razloge pozivajući se na odredbu člana 29 ranije važećeg Zakona o osnovana svojinsko pravnih odnosa kojim je bilo popisano da se sredstva u društvenoj svojini ne mogu sticati održajem.

Ovaj član brisan je izmjenama Zakona iz 1996. godine ali je do podnošenja tužbe nakon njegovog brisanja prošlo samo četiri godine, nedovoljno za sticanje nepokretnosti putem održaja.

U presudi, koju potpisuje Nenad Otašević, predsjednik vijeća sudija Višeg suda, na devet strana je detaljno objašnjen istorijat spora, kako su utvrđivane koje činjenice.

Navode tako podatke od kojih je sve lica tadašnje Predsjedništvo Vlade NRCG Cetinje 30. juna 1947. godine u cilju izvršenja zadataka koji su predviđeni petogodišnjim planom za obnovu i izgradnju Titograda izvršena eksproprijacija zemljišta u centru.

Slijede podaci iz rješenja NRCG Narodnog odbora Opštine Titograd od 16. septembra 1967. godine da je trgovačkom preduzeću NA-MA ustupljena, kao osnovno sredstvo na upravljanje zgrada u Ulici slobode, u kojoj preduzeća posluje, bez naknade te nastavljaju sa podacima iz niza pravnih radnji koje su tokom 18 godina dostavljale obje strane u sporu.

“Trebalo je mnogo truda svih ovih godina kako bi se dostavili i pronašli svi dokazi da je Glavni grad vlasnik vrijedne nekretnine”, kaže Raspopović.

Sud je obavezao preduzeće Robne kuće Beograd da Glavnom gradu na ime troškovapostupka nadoknadi 4.790 eura, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude

Check Also

Telenor objavio Izvještaj o održivom poslovanju

Nastavak rada na stvaranju bezbjednijeg digitalnog okruženja za djecu, kao i aktivnosti usmjerene na zaštitu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *