Prosječna likvidna sredstva banaka 900,9 miliona

Prosječna likvidna sredstva banaka u junu su iznosila 900,9 miliona eura, što je 0,5 odsto manje nego u maju, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u junu u odnosu na isti mjesec prošle godine pala 1,8 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju juna iznosila je 4,31 milijardu eura i bila je 0,2 odsto veća nego u maju. Bilansna suma je u odnosu na isti period prošle godine neznatno pala.

Iz CBCG su saopštili da monetarna statistika ne uključuje podatke za Invest banku Montenegro i Atlas banku, koje su u stečaju od januara, odnosno aprila.

„Kada se zbog uporedivosti iz podataka za jun prethodne godine isključe dvije banke koje nijesu dio statistike za jun ove godine, bilansna suma je na godišnjem nivou zabilježila rast od osam odsto“, navodi se u Biltenu CBCG.

U strukturi aktive banaka, u junu su dominantno učešće od 68,5 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,1 odsto, dok se 12,2 odsto odnosilo na hartije od vrijednosti, a 1,2 odsto na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 75,7 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,3 odsto, pozajmice sa 7,6 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,4 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju juna iznosio je 571,4 miliona eura i porastao je 8,4 odsto na mjesečnom nivou, a 11,4 odsto na godišnjem.

Iz CBCG su naveli da podatak o ukupnom kapitalu banaka za jun uključuje IBM i Atlas banku.

Check Also

Većina u Odboru za ekonomiju uzdržana o predlogu rebalansa

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet glasao je o predlogu drugog ovogodišnjeg rebalansa budžeta kao …

Leave a Reply

Your email address will not be published.