Hrvatska: Klijenti zaduženi u švajcarskim francima pobijedili banke pred sudom

Hrvatski Vrhovni sud odbio je zahtjev banaka i doneo presudu u korist dužnika u švajcarcima u postupku koji su za dužnike vodila Udruženja “Franak” i “Potrošač”.

Vrhovni sud donio je presudu kojom je odbio revizije optuženih u predmetu tužilaca Potrošača – Hrvatskog saveza udruženja za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.

U presudi je izražen pravni zaključak da su te banke u određenim navedenim razdobljima povredile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene ugovorne odredbe ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švajcarski franak, a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.

Pobijana drugostepena presuda je rješenjem djelimično ukinuta u djelu kojim je bankama naloženo da prekinu sa opisanim postupcima jer je o tome već pravomoćno presuđeno, prenosi Poslovni dnevnik.

Fizička i pravna lica se, u posebnim parnicama, mogu pozivati na prihvaćene zahtjeve tužioca u ovom postupku, a sudovi u tim, pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 19. januar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *