NLB Banka prirpemila neodoljivu ponudu za klijente

NLB Banka je za predstojeću jesen pripremila posebne povoljnosti za svoje klijente u okviru kampanje „Od najbolje banke, najviše povoljnosti“, koje će klijenti moći da koriste u periodu od 15.09. do 31.12.2019. godine.

Sa ciljem da nastavi da na najbolji način brine o svojim klijentima, uz uvažavanje realnih finansijskih potreba, NLB Banka je kreirala posebnu ponudu, nudeći brojne kreditne proizvode i napredne kanale za distribuciju finansijskih usluga koje upravljanje svakodnevnim finansijama čine jednostavnijim, po veoma povoljnim uslovima.

U nastojanju da nastavi da bude pouzdan finansijski mentor u rješavanju najvažnijeg životnog pitanja brojnih građana, NLB Banka je u kampanji „Od najbolje banke, najviše povoljnosti“, ponudila stambene kredite po kamatnoj stopi od 3,49% + 6M Euribor1, za sve koji planiraju rješavanje stambenog pitanja do kraja godine. Za one kojima je potreban veći iznos gotovine, na raspolaganju je gotovinski kredit iznosa do 25,000 EUR, te dozvoljeni minus u visini dvije plate, bez kamate2.

Klijenti banke koji do sada nisu uživali povoljnosti nekog od NLB Paketa, u okviru ove kampanje imaju mogućnost da novootvoreni NLB Paket koriste bez plaćanja članarine do kraja godine. Tokom kampanje benefite će osjetiti i korisnici elektronskog i mobilnog bankarastva, jer će sve transakcije putem ovog servisa moći da obavljaju bez zaračunavanja provizije.

Klijenti banke koji do sada nisu uživali povoljnosti nekog od NLB Paketa, u okviru ove kampanje imaju mogućnost da novootvoreni NLB Paket koriste bez plaćanja članarine do kraja godine. Tokom kampanje benefite će osjetiti i korisnici elektronskog i mobilnog bankarastva, jer će sve transakcije putem ovog servisa moći da obavljaju bez zaračunavanja provizije.

“Nova ponuda NLB Banke je istovremeno i znak zahvalnosti klijentima za ukazano povjerenje tokom prethodnih godina, te za njihov doprinos za ostvareno laskavo priznanje „Najbolja banka u Crnoj Gori 2019“, dodijeljeno od strane finansijskog magazina „Euromoney“. Ocjena ovog prestižnog magazina donešena je na bazi pozitivnih rezultata poslovanja, pokazane efikasnosti u radu, te sprovedenih inovacija na polju naprednijeg korisničkog iskustva, na kojima će NLB Banka raditi i u narednom periodu. Nova jesenja ponuda NLB Banke predstavlja osvježenje na domaćem bankarskom tržištu, sa ciljem da građanima obezbijedi sveukupnu finansijsku podršku”, saopšteno je iz banke.

Reprezentativni primjer:

Stambeni kredit: varijabilna kamatna stopa (3,49% + 6M Euribor)

Za iznos kredita od 40.000 EUR i rok otplate 240 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) 3,49% + 6M Euribor, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,11%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 1,5% iznosa kredita (600 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3,50 EUR), trošak polise osiguranja života1 908,55 EUR, trošak notara2 (170 EUR), trošak polise osiguranja imovine3 (101,90 EUR), trošak procjene nepokretnosti3 (70 EUR). (Ukupno: 1.855,95 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 57.493,73 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 231,83 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi izdavanja lista nepokretnosti i sl.). EKS je važeća na datum informativnog obračuna 05.09.2019. godine. Korekcija Euribor-a se vrši dva puta godišnje (1. januara i 1. jula).

1Iznos premije se plaća jednoktratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina.

  • Trošak može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja.
  • Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 40m2, građevinske vrijednosti 500 EUR po m2.

Dozvoljeni minus

Za iznos odobrenog kreditnog limita od 500 EUR uz rok otplate od 24 mjeseca, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna (NKS) 0 fiksno, efektivna (EKS) 0. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) je uključena nominalna kamatna stopa (NKS). Minimalni iznos mjesečne otplate jednak je iznosu obračunate kamate na utrošeni iznos odobrenog kreditnog limita. Prenosom iznosa odobrenog kreditnog limita na račun korisnika omogućava se korisniku povlačenje kreditnog limita. Ostali troskovi koje klijent plaća u vezi sa odobrenjem dozvoljenog prekoračenja su: naknada za 1 mjenicu (2 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG (3,50 EUR). Važi u promotivnom periodu, od 15.09. do 31.12.2019. godine.

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.