Srbija otplaćuje 81 milion Titovih dugova

Srbija je iz budžeta jutros isplatila 11,5 miliona eura, a za šest dana moraće da isplati još 69,7 miliona eura, po osnovu zajmova koje su Titovi premijeri uzimali od svjetskih kreditora tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka.

Riječ je o dijelu kredita koji su Milka Planinc i Veselin Đuranović uzimali u vrijeme bivše SFRJ od Pariskog kluba i Svjetske banke, a čija poslednja rata dospjeva 2041. odnosno 2031. godine.

Preciznije, jutros je na naplatu došlo 11,9 miliona eura po osnovu zajma od Svjetske banke, odnosno njenog ogranka Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i to 9,4 miliona eura po osnovu glavnice i 2,18 miliona po osnovu kamate.

Srbiji na naplatu 22. septembra dolazi dodatnih 69,74 miliona eura. Taj kredit uzet je prije oko 40 godina od Pariskog kluba povjerilaca i to 54,1 milion eura po osnovu glavnice i 15,6 miliona po osnovu kamate, navodi Blic.

Srbija je, inače, tokom ove godine, plaćala i kredite koje je uzimala od Kuvajta u periodu od 1984. do 1989. godine, u iznosu od 20,2 miliona eura.

U Narodnoj banci Srbije kažu da država u ovoj godini mora da otplati nešto više od 202 miliona eura dugova iz perioda sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog vijeka. U centralnoj banci su dodali i da po osnovu starih dugova Srbija redovno otplaćuje i obaveze prema Kuvajtu i Kini.

Ukupno zaduženje 8,8 milijardi

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina Srbija se zadužila ukupno 8,8 milijardi eura. Prethodnih godina vraćala je po oko 250 miliona eura, a ove godine na naplatu dolazi skoro 230 miliona.

Najviše duguje Pariskom klubu – 1,09 milijardi eura kod koga se kao republika prije četiri decenije zadužila za ukupno četiri milijarde eura. Na drugom mjestu je Svetska banka (700 miliona eura) odnosno njen ogranak IBRD, koji joj je u istom periodu odobrio 1,8 milijardi, a kredite će još dugo otplaćivati i Kini (15,9 miliona) i Kuvajtu (253,1 milion).

Hrvati i Slovenci sve vratili

Poslednji dolar Hrvati su Pariskom i Londonskom klubu isplatili prije deset godina. Hrvatska je Pariskom klubu otplatila poslednju ratu od 192 miliona dolara 2008. godine, a Londonskom klubu ratu od 78 miliona, godinu kasnije. Poslednju ratu od ukupno 525 miliona dolara Slovenci su isplatili 1995. godine.

Check Also

Gubitak Jugopetrola 82,19 hiljada eura

Naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi kvartal sa neto gubitkom od 82,19 hiljada eura, 13 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *