Održano pripremno ročište po tužbi opštine Budva protiv Nega tursa

Na tužbu opštine Budva kojom traži da im se prizna potraživanje 393,7 hiljada eura po osnovu poreza za nepokretnosti za nezavršen hotel As u Perazića dolu, kompanija Nega turs kojaje bila investitor ovog projekta, uzvratila je protiv-tužbom tražeći da se utvrdi da ovo potraživanje ne postoji, rečeno je juče na pripremnom ročištu pred Privrednim sudom.

Advokat Nega tursa Milan Vujošević odbija ovakav tužbeni zahtjev jer je, kako navodi, nezakonit. Zastupnica opštine Sanja Šundić je navela da se ovo potraživanje odnosi na porez na nepokretnosti koji se u to vrijeme obračunavao za hotele u izgradnji i odbacuje navode Vujoševića da je nezakonito. Iako je član odluke kojim je bila propisana ova obaveza kasnije oglašen neustavnim, iz opštine tvrde da se takva odluka Ustavnog suda ne može primjenjivati retroaktivno, već da se ona odnosi na buduće akte s obzirom na to da je riječ o pravosnažnim i konačnim rješenjima. Vujošević pak tvrdi da zakon propisuje da su takva rješenja neizvršiva, ukoliko već nijesu izvršena do momenta donošenja odluke Ustavnog suda.

U kompaniju Nega turs je početkom godine bio uveden stečaj, ali je usvajanjem plana reorganizacije izašla iz stečaja. Tokom postupka stečajna upravnica Snežana Jović nije prihvatila ovo potraživanje opštine, zbog čega je i pokrenut sudski postupak. Sutkinja Dijana Raičković zakazala je glavnu raspravu za 1. novembar i naložila Nega tursu da dostavi plan reorganizacije koji je krajem aprila potvrdio sudija Blažo Jovanić.

Stečaj su inicirali zaposleni zbog duga od 28,6 hiljada eura, koji je ubrzo izmiren, a isplaćena su i dugovanja prema centrali i budvanskoj filijali Poreske uprave u visini od 16,7 hiljada eura. Tada je plaćen i dug Elektroprivredi od 3,2 hiljade eura. Prije otvaranja stečaja, ova kompanija je bila u blokadi više od dvije godine na iznos od 43,3 hiljade eura.

Ovo nije jedini spor protiv Nega tursa, jer je država još prije uvođenja stečaja pokrenula postupak za raskid ugovora o prodaji hotela As. Tužbom su obuhvaćene i kompanije Nega turs iz Moskve i Montena invest, kao i vlasnik Neđeljko Gardašević. Osim raskida ugovora, tužbom se traži da se nepokretnosti upisane na Nega turs i Garadaševića vrate, a ukoliko sud ne prihvati taj zahtjev, onda da se Nega turs obaveže da nadoknadi tržišnu vrijednost ovih nepokretnosti, kao i štetu zbog povrede ugovornih obaveza. Država je ranije izdejstvovala privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja na građevinu hotela As i na zemljišni kompleks od 36 hiljada eura u Perazića dolu.

Hotel As je prodat prije 17 godina rusko-crnogorskoj kompaniji Nega turs za pet miliona maraka, uz predviđeno ulaganje od 22 miliona maraka. Rok za izgradnju je bio kraj 2003. godine. Nesuđeni kompleks sa pet zvjezdica dobio je još jednu šansu od Vlade 2014. godine kada je potpisan aneks ugovora uz bankarsku garanciju na tri miliona eura, za koju se kasnije ispostavilo da je falsifikovana.

Check Also

OTP grupa započinje saradnju sa 15 startup kompanija

U četvrtoj seriji svog Startup partnerskog programa, OTP grupa započinje tromjesečnu saradnju sa 15 razvijenih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *