Najveće kompanije u crnogorskom energetskom sektoru lani prihodovale 800 miliona

Kompanije u energetskom sektoru, koje nadzire RAE, prihodovale su lani 800 miliona, skoro koliko košta prioritetna dionica autoputa, od čega je čista dobit iznosila 63,9 miliona.

Deset najvećih kompanija u energetskom i naftnom sektoru lani je zaradilo 63,9 miliona eura. Od toga je devet kompanija bilo u plusu, dok je samo firma “Krnovo green energy” završila godinu s minusom. Oni su vlasnicimi vjetroelektrana na Krnovu i imali su 15 miliona prihoda, a na plate su lani dali oko pet hiljada eura. Veliki dio prihoda čine podsticaji koji se plaćaju preko računa za struju.

Među deset kompanija su Elektroprivreda (EPCG), Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE), “Krnovo green energy, Rudnik uglja, Jugopetrol, Montenegro bonus, Petrol Crna Gora MNE i INA Crna Gora. Šest od deset kompanija je u državnom vlasništvu.

Prihodi deset najvećih kompanija u ova dva sektora su lani iznosili green energy, skoro koliko košta prioritetna dionica autoputa. Od toga su naftne kompanije prihodovale oko 310 miliona, a ostatak energetske, kojima pripada i Rudnik uglja. Ovi podaci su sadržani u izvještaju Regulatorne agencije za energetiku o stanju u energetskom sektoru.

Najveći profit imala je Elektroprivreda od 44 miliona eura, zatim Jugopetrol 6,77 miliona, pa Rudnik uglja 6,6 miliona. CEDIS je profitirao 5,6 miliona, CGES 4,2 miliona, Petrol MNE 1,3 miliona, a INA 340 hiljada.

Na plate su ove kompanije dale 73 miliona, od čega su državnim kompanijama dale 68,7 miliona. Naftne kompanije su na zarade dale skoro sedam miliona, od čega najmanje državni Montenegro bonus 780 hiljada. Oni su imali i najmanji prihod od 12,4 miliona i najmanji profit od 3,5 hiljada. Ove četiri kompanije pokrivaju 60 odsto tržišta.

– U energetskom sektoru Crne Gore u 2018. godini bila su prisutna 94 energetska subjekta. U elektroenergetskom sektoru regulisani subjekti CGES, CEDIS i COTEE su i u 2018. godini nastavili pozitivno poslovanje. Pozitivno je poslovala i EPCG kao subjekat koji obavlja tržišne djelatnosti, prevashodno zbog pozitivne hidrološke situacije, što stvara mogućnost realizacije najavljenih investicionih projekata u oblasti proizvodnje. U sektoru nafte i gasa najveći subjekti su poslovali pozitivno, a analizom dostavljenih izvještaja utvrđeno je da je i većina subjekata iz ovog sektora poslovala pozitivno piše u izvještaju RAE.

Kako piše, od pomenuta 94 energetska subjekta prisutna u energetskm sektoru Crne Gore u prošloj godini, 17 je u elektroenergetskom sektoru, uključujući i Rudnik uglja Pljevlja, kao subjekat koji obavlja djelatnost od javnog interesa u smislu zakona, budući da se bavi eksploatacijom uglja za proizvodnju električne energije, dok su ostali subjekti bili prisutni u sektoru nafte i gasa.

– Finansijsko poslovanje energetskih subjekata integralni je dio izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore, koji priprema RAE, utvrđen Zakonom o energetici iz 2010. godine, kada su u sektoru bila ukupno 63 subjekta, od kojih svega 4 u elektroenergetskom sektoru. Evidentno je da se u međuvremenu energetski sektor Crne Gore transformisao, a broj subjekata porastao i to dominantno subjekata koji se bave tržišnim djelatnostima i koji su u privatnom vlasništvu, piše u izvještaju.

DAN

Check Also

Mastercard poskupio naknade za Britance za pet puta

Mastercard je saopštio da će se kupcima iz Velike Britanije koji kupuju iz EU sada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *