Imovina “Galenike” procijenjena na 5,8 miliona eura

Imovina fabrike ljekova “Galenika”, u kojoj je Privredni sud početkom jula otvorio stečajni postupak, procijenjena je na 5,8 miliona eura, dok su obaveze kompanije znatno veće – 9,2 miliona eura.

To je na prvom sastanku povjerilaca preduzeća “Galenika”, u kojoj država Crna Gora posjeduje 25 odsto vlasništva, saopštio stečajni upravnik Veselin Perišić.

On je konstatovao da nije formiran odbor stečajnih povjerilaca, od kojih se najviše duguje Poreskoj upravi na ime poreza i doprinosa u iznosu od 2,5 miliona eura, potom prema povjeriocu “Heta Asset Resolution” (dugovi bivše “Hypo Alpe Adria” banke) iznosi 2,1 milion eura, na ime neto zarada prema zaposlenima duguju 330.00 eura i prema dobavljačima u iznosu od 4,1 milion eura.

Check Also

Osiguravajuća Grupa Sava kupila NLB Vita d.d

Osiguravajuća Grupa Sava je postala stoprocentni vlasnik životnog osiguravajućeg društva NLB Vita d.d., pošto su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *