Sporovi protiv Adiko i NLB teški blizu 30 miliona

Protiv Adiko banke se vodi 66 sudskih sporova ukupne vrijednosti 16,9 miliona eura, a protiv NLB 146 ukupne vrijednosti 12,8 miliona eura, navedeno je u izvještajima nezavisnih revizora za prošlu godinu koje su uradili Diloit i Ernest Jang.

Adiko banka je protiv malih i srednjih preduzeća pokrenula 10, a protiv fizičkih lica 24 spora ukupne vrijednosti 1,56 miliona eura. NLB banka istovremeno vodi i 81 sudski spor u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura. Obje banke su, kako se navodi u dokumentima, obezbijedile rezervisanja po potencijalnim troškovima po ovom osnovu.

ADIKO

Broj sudskih sporova pokrenutih protiv Adiko banke, bivše Hipo Alpe Adria banke, na kraju prošle godine bio je 66. Građani, odnosno fizička lica pokrenula su 56, a firme ili pravna lica 10 tužbi. Predmet spora u većini predmeta su poništavanje ugovora o hipoteci, poništavanje ugovora o kreditu, utvrđivanje prava vlasništva…

Po procjeni advokatskih kancelarija i pravne službe banke, ukupna utvrđena vrijednost ovih postupaka iznosi 16,9 miliona eura bez eventualnih zateznih kamata koje mogu biti utvrđene po okončanju sudskih sporova – navodi se u izvještaju nezavisnog revizora. Adiko banka očekuje, kako se navodi u izvještaju revizije, uspjeh u sporu u većini predmeta.

-Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove. Za 13 predmeta u ukupnom iznosu od 153 hiljade eura. – Banka učestvuje kao povjerilac u izvršnim predmetima naplate potraživanja na imovini dužnika, za 34 klijenta (od čega deset malih i srednjih preduzeća), čija izloženost na kraju 2018. godine iznosi 3,03 miliona eura – objašnjeno je u izvještaju.

Tužbe nijesu samo protiv banke nego je i ona protiv malih i srednjih preduzeća pokrenula 10, a fizičkih lica 24 spora.

– Predmet spora u većini predmeta pokrenutih protiv fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća je namirenje duga nastalog po osnovu neplaćanja obaveza po kreditu, putem: tužbe, predloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave kroz prodaju nepokretnosti, blokadom računa pravnog lica, koje je dalo mjenicu i mjenično ovlašćenje kao obezbjeđenje kredita fizičkog lica, sudskim izvršenjem blokade zarade klijenta i/ili žiranata, a na osnovu administrativne zabrane i slično. Ukupna vrijednost ovih sporova bila je 1,56 miliona eura- navode revizori.

Advokatske kancelarije za banku vode 34 spora.

-Adiko banka je kao povjerilac započela postupak vansudske prodaje nepokretnosti za 10 klijenata čija izloženost je 31. decembra 2018. godine iznosila 982 hiljade eura – ističe se u dokumentu objavljenom na Montenegroberzi.

NLB

U izvještaju Ernest Janga za NLB se navodi da je banka na kraju godine imala 143 započeta sudska spora u kojima je imala status tuženog lica, u ukupnom iznosu od 12,88 miliona eura.

 – Imajući u vidu stepen materijalnosti i procjenu rizika, banka je izvršila rezervisanje u iznosu od 2,95 miliona eura. Tokom decembra je iz prethodno rezervisanih sredstava isplaćeno 991 hiljada eura u jednom od materijalnih sporova – pojašnjavaju revizori.

Ishod sporova za koje nije izvršeno rezervisanje za sada, navode u izvještaju, nije moguće pouzdano ocijeniti.

– Ali mišljenje rukovodstva i pravnog savjetnika je da se ne očekuju dodatni negativni ishodi sporova koji bi mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze banke – konstatuje se u dokumentu.

Ističe se takođe da vrijednost tužbi protiv banke i svih materijalno značajnih sporova je procijenjena pojedinačno i mala je vjerovatnoća da će banka imati gubitke koje treba priznati u pojedinačnim finansijskim iskazima, osim onih već priznatih.

Banka vodi i 81 sudski spor u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura. Nezavisni revizori u izvještajima navode detaljnu analizu stanja u ove dvije banke uz ocjenu da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju banke kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za prošlu godinu, a u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i propisima Centralne banke.

Izvor: Pobjeda, Portal Analitika

Check Also

Nećkanje oko prodaje Komercijalne banke

Ono što mnogi govore tiho, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je glasno i …

One comment

  1. Zašto je neuspješni ckl ovdje targetirao dvije banke a nije pokrio ostale?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *