Da li Evropi smetaju kineske investicije na Zapadnom Balkanu?

Evropska Unija (EU) namjerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana, kako bi objasnila prednosti finansiranja kroz velike instrumente infrastrukturnih projekata EU, ujedno apelujući na vlasti da posebnu pažnju posvete osiguravanju ulaganja drugih partnera koji pomažu regionu da ispuni standarde EU, izjavila je portparolka EU Maja Kocijančić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Kocijančič objašnjava da finansiranje Evropske Unije za infrastrukturu obuhvata bespovratna sredstva koja su pomiješana sa kreditima sa atraktivnim kamatama.

“To je u suprotnosti sa kineskim finansiranjem, koje dolazi gotovo isključivo u obliku zajmova sa značajnim finansijskim konacima. Stoga vlade treba da budu oprezne da ove investicije ne stavljaju ekonomiju u visoke nivoe zaduženosti što bi moglo rezultirati kontrolom transfera strateške imovine i resursa u budućnosti”, upozorila je portparolka EU.

Ona podvlači da region Zapadnog Balkana ima jasnu evropsku perspektivu i da dio ovog procesa podrazumijeva i neophodnosti da se nadoknadi modernizacija infrastrukture u ovim zemljama.

Prema evropskim zvaničnicima, investicije u regionu moraju biti u skladu sa visokim standardima javnih nabavki i transparentnosti. Takođe se navodi da Evropska Unija očekuje da partneri sa Zapadnog Balkana ispune svoje obaveze u skladu sa njihovim Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), “posebno u pogledu državne pomoći i javnih nabavki i da zaštite fiskalnu održivost svojih ekonomija i investicija”.

Kocijančič sa druge strane podsjeća da je EU daleko glavni partner regiona za trgovinu i investicije tako što 70 odsto trgovine Zapadnog Balkana je sa EU, a 60 odsto direktnih stranih investicija u regionu je iz EU.

“Suprotno tome, manje od 6 odsto trgovinske i strane investicije u regionu potiče iz Kine”, rekla je ona.

Problemom kineskog finansijskog uticaja u zemljama regiona se bavila i strategija Evropske Komisije o proširenju, koja je objavljena u februaru 2018. godine. U tom dokumentu se upozorava da je Kina povećala poslovanje i investicione aktivnosti u regionu koje mogu u principu ponuditi nove mogućnosti.

“Međutim te investicije često zanemaruju socijalno-ekonomsku i finansijsku održivost”, podvlači se u Strategiji Evropske Komisije.

Sa druge strane prema zvaničnima podacima, EU je dala preko 11 milijardi eura za razvoj saobraćajne i energetske infrastrukture na Zapadnom Balkanu.

Od 2015. godine, Evropska Unija je pojačala svoju podršku razvoju povezanosti regiona sa preko 3,2 milijarde eura investicija koje su, kako se kaže, stvorile radna mjesta i integrisale infrastrukturu regiona u panevropske mreže kako bi se maksimizirao ekonomski potencijal regiona i njegova konkurentnost, dodao je RSE.

Check Also

Vrijednost “Tesle” pala za 50 milijardi dolara

Investitori su oborili tržišnu vrijednost “Tesle” za 50 milijardi dolara, nakon što je glavni izvršni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *