U ulcinjskoj administraciji 30 odsto prekobrojnih

Vlada Crne Gore uputila je početkom avgusta Opštini Ulcinj, odnosno predsjedniku Ljoru Nrekiću, zaključke kojima, između ostalog, lokalnoj samoupravi preporučuje da obustavi zapošljavanje zasnivanjem radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme do 31. decembra 2019. godine, piše Dan.

U dopisu adresiranom na Nrekića, koji je u opštinu stigao 5. avgusta, navodi se da se „zadužuju organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država, a preporučuje se državnim organima, sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave da donesu rješenja o prestanku radnog od nosa licima koja su zaključila radni odnos na određeno vrijeme, nakon isteka roka na koji je zasnovan, s tim što se radni odnos ne može produžiti do 31. decembra bez prethodne saglasnosti užeg kabineta”.

Vlada je zaključke donijela nakon razmatranja izvještaja o realizaciji plana optimizacije javne uprave (2018— 2020).

Opštini Ulcinj preporučeno je da prilikom izrade novih akata o sistematizaciji posebno vodi računa o smanjenju sistematizovanih izvršilaca u iznosu od 10 do 30 odsto u odnosu na prethodni akt o sistematizaciji, kao i da broj sistematizovanih izvršilaca na opštim i pomoćnim poslovima ne bude veći od 15 odsto od ukupnog broja sistematizovanih izvršilaca.

Iako se licitira sa podacima o broju zaposlenih u lokalnoj administraciji javnim preduzećima, u poslednje vrijeme opozicione partije upozoravaju da je taj broj prešao cifru od pet stotina. Tako glomazna administracija je opterećenje i za mnogo bogatije opštine od Ulcinja, a najbolja potvrda je da i opština i javna preduzeća imaju na desetine zaposlenih koji su višak.

Nedavno je iz opštine saopšteno da imaju 186 zaposlenihu lokalnoj administraciji i još oko 50 radnika u preduzećima koje finansira lokalna samouprava. Te brojke pomenute su u kontekstu kašnjenja plata zbog blokada opštinske kase.

Potpredsjednica Opštine Ulcinj Hatidža Đoni kazala je Danu da smanjenje broja zaposlenih ide dosta teško ne samo na nivou jedinica lokalne samouprave, već i na nivou države i njenih institucija.

“Viškovi postoje i to nije ništa novo. Ali, dok na jednoj strani imamo određeni višak zaposlenih, postoje stručni profili radnika koji nam nedostaju. Takođe, određenim službama ingerencije su povećane, a to zahtijeva i veći broj izvršilaca, tako da je dosta teško napraviti presjek. Takođe, takvi rezovi nisu za nikog popularni i ne znam za sada koliko će se realizovati preporuke Vlade. Visina otpremnina takođe igra značajnu ulogu, pa ako ti iznosi budu atraktivni, svakako treba očekivati veće Hatica Đoni interesovanje”, kaže Đoni.

Check Also

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada eura obilježili su ovu sedmicu na crnogorskom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *