Novo zaduženje od 4,8 miliona za reformu poreske administracije

Vlada Crne Gore će se zadužiti 4,8 miliona eura na 24 i po godine za dodatno finansiranje projekta Reforme poreske administracije.

Vlada je usvojila Informaciju o pregovorima sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi sa zaključenjem ugovora o zajmu za dodatno finansiranje projekta Reforme poreske administracije i amandmana ugovora.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela zaključke kojima su prihvaćeni predloženi ugovori.

Uslovi za zaključenje aneksa ili dodatnog ugovora za finansiranje projekta Reforme poreske administracije obezbijeđeni su izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za ovu godinu.

“Kreditni aranžman u iznosu od 4,8 miliona eura biće zaključen na period od 24 i po godine, koji će uključivati i četiri i po godine grejs perioda, sa kamatnom stopom Eurbor, uvećan za fiksnu kamatnu marginu koja u ovom trenutku iznosi 1,05 odsto”, kazali su iz Vlade.

Vlada je, radi održavanja i daljeg unaprjeđenje kvaliteta usluga u vazdušnoj plovidbi, donijela odluku o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Iz Vlade su objasnili da se tim dokumentom utvrđuje način obračuna terminalne naknade, odnosno određivanje visine jedinice terminalne naknade na 135 eura za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od deset metričkih tona, odnosno na 260 eura za vazduhoplove čija maksimalna certifikovana masa na polijetanju iznosi deset i više metričkih tona.

Vlade je donijela i odluku o izmjeni odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje podajom drveta u dubećem stanju, za ovu godinu.

„Izmjenama se pristupilo usljed raskida dugogodišnjih koncesionih ugovora na prostoru područne jedinice Pljevlja, čime se raspoloživa bruto drvna masa putem javnog oglašavanja nudi potencijalnim kupcima, koji se bave i koji su registrovani za bavljenje djelatnostima iz oblasti šumarstva i drvoprerade“, navodi se u saopštenju.

Check Also

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada eura obilježili su ovu sedmicu na crnogorskom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *