Danas ističe rok za dostavljanje ponuda za Komercijalnu banku

Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu državnog paketa akcija Komercijalne banke ističe danas, a otvaranje ponuda je 10. septembra.

Javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za kupovinu državnog paketa akcija u Komercijalnoj banci raspisan je krajem maja, a prvobitni rok je bio 23. avgusta, ali je pomjeren sa obrazloženjem da bi se dalo više vremena potencijalnim kupcima da razmotre domumentaciju o poslovanju banke.

Po riječima predstavnika Vlade Srbije, više investitora je zainteresovano za preuzimanje jedne od najvećih banaka u Srbiji u kojoj država ima najveći udio od oko 42 odsto.

Za preuzimanje jedne od najvećih banaka u Srbiji šest je potencijalnih kupaca, uključujući Raiffeisen banku, AIK banku srpskog biznismena Miodraga Kostića, NLB banku i američko-evropski konzorcijum, kojeg čine Ripplewood Advisors, Direktna Banka i grčka Eurobank, pisao je nedavno Rojters.

U pozivu za prodaju Komercijalne banke je navedeno da će tokom tenderske prodaje država Srbija, koja sada ima udio u Komercijalnoj banci od 41,75 odsto, steći dodatni ulog od 41,47 odsto akcija koje su u vlasništvu stranih akcionara – Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), i IFC i DEG i Svedfonda (Sweedfun).

“Na prodaju se nude akcije Komercijalne banke koje predstavljaju ne manje od 50,1 odsto ukupnog broja običnih akcija izdatih od strane banke, sa mogućnošću sticanja najviše 13.997.686 običnih akcija izdatih od strane banke – što čini ukupno najviše 83,23 odsto ukupnog broja izdatih običnih akcija banke. Planirano je da kupoprodajni ugovor sa prvorangiranim ponuđačem bude potpisan do kraja 2019. godine”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Komercijalna banka je u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvarila dobitak prije oporezivanja od 4.338,6 miliona dinara (36,8 miliona eura), što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja povećanje za 19,8 odsto.

Komercijalna banka posluje i u Crnoj Gori. od 1992. godine i u stopostotnom je vlasništvu Komercijalne banke Beograd. Na kraju prošle godine, Komercijalna banka Podgorica je imala devet filijala i jednu ekspozituru sa 146 zaposlenih.

Check Also

Prosječna zarada u junu 530 eura

Prosječna zarada (bruto) u junu u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *