Tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno

Tržište osiguranja u Crnoj Gori je stabilno, sa rastom bruto fakturisane premije u iznosu od 10 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine, a sva društva koja posluju na crnogorskom tržištu su solventna i likvidna, saopštio je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević.

On predvodi delegaciju Agencije u Frankfurtu povodom učešća na prvom forumu EIOPA-e (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje) i supervizora osiguranja zemalja Zapadnog Balkana.

Tokom obraćanja učesnicima Foruma, Andrijašević je predstavio pokazatelje poslovanja na crnogorskom tržištu osiguranja, kao i ključne aktivnosti koje realizuje Agencija za nadzor osiguranja.

On je posebno apostrofirao rad na Komunikacionoj strategiji za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, imajući u vidu da, kako je naglasio “zajednička kultura supervizije koja je jedan od prioriteta EIOPA-e, kad se radi o zemljama Zapadnog Balkana zahtijeva prije svega potrebu za jačanjem kulture osiguranja u ovim zemljama, kako bi se premija osiguranja po glavi stanovnika u zemljama regiona približila prosjeku EU”.

Andrijašević je, u ime Agencije za nadzor osiguranja, načelno inicirao osnivanje Zapadno-balkanske inicijative supervizora osigiranja, kao neformalne platforme za efikasniju i frekventniju razmjenu praktičnih iskustava u radu, naročito u procesu pripremnih aktivnosti za uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2, koji će sve zemlje aspirantkinje za članstvo u EU biti u obavezi da primjenjuju od dana članstva.

Direktorica Agencije, Biljana Pantović, predstavila je vrste nadzora, kao i normativne aktivnosti u kojima učestvuje Agencija, naglasivši posebno inicijativnu i koordinativnu ulogu Agencije na izradi prve Kvantitativne studije uticaja, koja se sprovodi zajedno sa tržištem osiguranja u Crnoj Gori.

Ova aktivnost je od strane učesnika Foruma ocijenjena kao veoma proaktivan korak u pripremi za implementaciju novog regulatornog okvira, koji druge zemlje Zapadnog Balkana takođe treba da preduzmu.

Delegacija nastavlja posjetu Frankfurtu učešćem na šestoj Globalnoj konferenciji supervizije osiguranja.

Check Also

Pad prometa i različiti smjerovi indeksa obilježili Montenegroberzu ove sedmice

Pad prometa i različiti smjerovi indeksa obilježili su Montenegroberzu ove sedmice u kojoj je najavljen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *