Tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno

Tržište osiguranja u Crnoj Gori je stabilno, sa rastom bruto fakturisane premije u iznosu od 10 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine, a sva društva koja posluju na crnogorskom tržištu su solventna i likvidna, saopštio je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević.

On predvodi delegaciju Agencije u Frankfurtu povodom učešća na prvom forumu EIOPA-e (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje) i supervizora osiguranja zemalja Zapadnog Balkana.

Tokom obraćanja učesnicima Foruma, Andrijašević je predstavio pokazatelje poslovanja na crnogorskom tržištu osiguranja, kao i ključne aktivnosti koje realizuje Agencija za nadzor osiguranja.

On je posebno apostrofirao rad na Komunikacionoj strategiji za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, imajući u vidu da, kako je naglasio “zajednička kultura supervizije koja je jedan od prioriteta EIOPA-e, kad se radi o zemljama Zapadnog Balkana zahtijeva prije svega potrebu za jačanjem kulture osiguranja u ovim zemljama, kako bi se premija osiguranja po glavi stanovnika u zemljama regiona približila prosjeku EU”.

Andrijašević je, u ime Agencije za nadzor osiguranja, načelno inicirao osnivanje Zapadno-balkanske inicijative supervizora osigiranja, kao neformalne platforme za efikasniju i frekventniju razmjenu praktičnih iskustava u radu, naročito u procesu pripremnih aktivnosti za uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2, koji će sve zemlje aspirantkinje za članstvo u EU biti u obavezi da primjenjuju od dana članstva.

Direktorica Agencije, Biljana Pantović, predstavila je vrste nadzora, kao i normativne aktivnosti u kojima učestvuje Agencija, naglasivši posebno inicijativnu i koordinativnu ulogu Agencije na izradi prve Kvantitativne studije uticaja, koja se sprovodi zajedno sa tržištem osiguranja u Crnoj Gori.

Ova aktivnost je od strane učesnika Foruma ocijenjena kao veoma proaktivan korak u pripremi za implementaciju novog regulatornog okvira, koji druge zemlje Zapadnog Balkana takođe treba da preduzmu.

Delegacija nastavlja posjetu Frankfurtu učešćem na šestoj Globalnoj konferenciji supervizije osiguranja.

Check Also

Sve više se kasni u otplati kredita

U uslovima globalne pandemije i duboke recesije koju je ona prouzrokovala, rast loših kredita je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *