Fondovima otpisano 272 hiljade eura

Komisija za tržište kapitala (KTK) dobila je pozitivno mišljenje od nezavisnog revizora na finansijske iskaze za 2018. godinu, ali im je skrenuta pažnja na to što nisu rezervisali sredstva za jubilarne nagrade i otpremnine za odlazak u penziju. Revizori su skrenuli pažnju i na sudske sporove koji su pokrenuti protiv Komisije, a za koje takođe nije izvršena rezervacija sredstava. U Komisiji, na čijem čelu je godinama Zoran Đikanović, ne očekuju da u narednom periodu po osnovu sudskih sporova dođe do odliva sredstava zbog čega, kako su kazali, nisu izvršili rezervaciju.

Komisija je prošlu godinu završila s neto dobiti od skoro 11 hiljada eura. Godinu ranije imali su dobit od hiljadu i po eura. Prihodi Komisije, koja reguliše tržište kapitala, iznosili su 981,1 hiljadu eura dok su rashodi bili 948,2 hiljade eura.

Najveći dio rashoda odnosi se na troškove 28 zapos lenih 534,6 hiljada eura. Od toga su rashodi za bruto zarade iznosili 430,6 hiljada eura, što bi značilo da je prosječna bruto plata iznosila 1.281 euro, što je preko 640 eura neto.

Komisija je lani otpisala čak 272 hiljade eura potraživanja prema fondovima, odnosno otpisala je dug fondova.

“Navedeni iznos je rezultat ispravke vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova iz ranijih perioda u skladu s računovodstvenim politikama komisije u ukupnom iznosu od 193,8 hiljada, te ispravke vrijednosti potraživanja iz specificnih poslova tokom 2018. godine, u ukupnom iznosu od 78,2 hiljade, po osnovu indirektnog otpisa potraživanja prema ZIP Eurofondu, ZIP HLT fondu i ZIP Atlas Montu, te DZU Atlas penziji, DZU Market investu, DZU Atlas Montu i DZU Euroinvestu, na osnovu odluke Komisije od 18.4.2018. godine, iz razloga što, shodno odluci, navedena potraživanja nijesu naplaćena u dužem periodu. Navedena potraživanja su utužena i, po izjavi odgovornih lica Komisije djelimično naplaćena tokom 2019. godine”, piše u izvještaju revizorske kuće HLB Mont audit, koji je Komisija dostavila Skupštini.

Prihodi Komisije najvećim dijelom se odnose na prihode od naknada u iznosu od 957,4 hiljade, dok se ostatak od 23.703 eura odnosi na ostale prihode.

“Komisija je po osnovu emisije hartija od vrijednosti naplatila 608,5 hiljada, za vršenje kontrole i naknade za objavljivanje godišnjih računa 16,9 hiljada, kontinuirani nadzor i kontrolu poslovanja zatvorenih investicionih fondova 73.212 eura, nadzor i kontrolu poslovanja dobrovoljnih penzionih i zajedničkih fondova, te društava za upravljanje investicionim fondovima 118 hiljada. Prihodi od kastodi banaka i banaka depozitara iznosili su 33 hiljade, a ostali prihodi 107.797 eura”, piše u izvještaju. Kapital Komisije na kraju 2018. godine iznosio je 954,4 hiljade eura.

(Opširnije u Danu)

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

One comment

  1. Otpisano je ono što se nije naplatilo, prema tome naslov nije adekvatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.