Kroz reprogram poreskog duga naplaćeno više od 55 miliona eura

Poreska uprava (PU) je kroz reprogram poreskog duga do sada naplatila 55,19 miliona eura, pri čemu stopa naplate reprogramiranih obaveza iznosi 73,62 odsto.

U PU su naveli da su preduzeća, među kojima je i značajan broj obveznika sa crne liste, do sada izmirila dugovanja u iznosu od 43,94 miliona eura, dok su građani izmirili potraživanja od 7,42 miliona, a javna preduzeća i ustanove 3,83 miliona eura.

“Obaveze obuhvaćene reprogramom su odložene na do pet godina, te je tokom 2017. naplaćeno 24,25 miliona eura, tokom prošle godine 20,14 miliona, a tokom dosadašnjeg perioda ove 10,8 miliona eura, kazali su PU agenciji Mina biznis.

Oni podsjećaju da je Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen u nastojanju da se obezbijedi naplata zaostalog poreskog duga, a koji u ranijem periodu obveznici zbog poteškoća u poslovanju nijesu bili u mogućnosti da izmire, te da se omogući opstanak preduzeća na tržištu uz očuvanje poreske osnovice i radnih mjesta. To je u skladu sa Planom za upravljanje poreskim dugom koj i kao jednu od mjera predviđa upravo naplatu poreskog duga kroz mehanizam plaćanja u ratama.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.