Plantaže prodaju zemljište za 3,35 miliona eura

Kompanija “13 Jul – Plantaže” namjerava da proda zemljište površine preko 45.000 metara kvadratnih u Donjoj Gorici.

Ta državna kompanija prije nekoliko dana uputila je javni poziv za prikupljanje ponuda građanima i pravnim licima, kako bi prodala dvije parcele. Jedna od parcela, ukupne površine 35.103 kvadrata, mješovite je namjene ali i za stanovanje male gustine. U javnom pozivu piše da se 40 odsto zemljišta mješovite namjene prodaje po najnižoj početnoj cijeni od 118 po kvadratu, a 60 odsto parcele namijenjene za stanovanje male gustine za 33,50 eura po metru kvadratnom. To znači da će cijela parcela biti prodata za najmanje 2,35 miliona eura.

Druga parcela, površine 9.800, predviđena je isključivo za stanovanje male gustine i kompanija planira da je proda za više od milion eura – 104,5 eura po metru kvadratnom.
Odluka o prodaji dvije parcele donesena je na sjednici Odbora direktora 30. jula ove godine.

Zainteresovani za kupovinu zemljišta od državne kompanije mogu da predaju ponude do 5. septembra u 10 sati.

U javnom pozivu piše da pravo učešća imaju sva fizička, kao i pravna lica koja dostave između ostalog i potvrdu od suda da se ne vodi stečajni i likvidacioni postupak.
“Uz ponudu, da bi se smatrala ispravnom, mora biti dostavljena bankarska garancija ponude ili dokaz o položenom jemstvu na žiro račun prodavca, u iznosu od dva odsto od ponuđene cijene, u protivnom ista neće biti razmatrana”, piše u javnom pozivu.

Državna kompanija “Plantaže” za šest mjeseci ove godine izgubila je 4,29 miliona eura, što je za oko 1,12 miliona (ili 35 odsto) više nego u uporednom periodu lani, kada je izgubila 3,18 miliona, pokazuju podaci iz bilansa uspjeha objavljeni na sajtu Montenegroberze koje su “Vijesti” objavile početkom ovog mjeseca.

Iz “Plantaža” su “Vijestima” objasnili da je lošiji rezutat i rast troškova uslovio povećan obim proizvodnje i klimatski nepovoljna poljoprivredna godina, jer su nepovoljne vremenske prilike.

“I ekstremno velike količine padavina i grad uslovili su rast troškova zaštitnih sredstava za vinograde, breskvu i nektarinu na Ćemovskom polju, kao i problemi u obezbjeđivanju kvalifikovane radne snage”, saopštili su tada iz Plantaža.

Check Also

Osiguravajuća Grupa Sava kupila NLB Vita d.d

Osiguravajuća Grupa Sava je postala stoprocentni vlasnik životnog osiguravajućeg društva NLB Vita d.d., pošto su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *