NLB vraća se lizing poslovanju

Nova ljubljanska banka (NLB) vraća se u poslovanje s lizingom iz kojeg se prije nekoliko godina povukla. Ovo je najavio Blaž Brodnjak, predsjednik Uprave NLB-a u intervjuu za Slovenačku novinsku agenciju kazavši kako očekuje da banka “neće imati problema s oživljavanjem svojih operacija lizinga, na koje je uticalo kašnjenje u privatizaciji”.

Nakon dodijeljene državne pomoći 2013. godine od 1,55 milijarde eura kojom je spašena, NLB banka je izvršavajući zahtjeve Evropske komisije morala da smanjuje obim poslovanja, a jedna od žrtvi bilo je i lizing poslovanje.

Matično društvo u Sloveniji je 31. decembra 2017. ušlo u postupak likvidacije.  Leasing društvo slovenačke grupacije se nakon toga počelo povlačiti sa tržišta u regiji, a društva, među kojima i ono u BiH, u proteklom periodu su pripremana za likvidaciju.

S tim u vezi, NLB Leasing u BiH prestao je da bude aktivan i zaključivati nove ugovore o lizingu nastavljajući upravljanje imovinom i izvršavanje obaveza.

Nedavno je Agencija za bankarstvo FBiH, na osnovu podnesenog zahtjeva Društva, izvijestila da je NLB Leasingu d.o.o. Sarajevo, rješenjem od 17. maja 2019. godine, oduzela dozvolu za obavljanje poslova lizinga.

Međutim, da društvo nije “mrtvo” pokazala je odluka od 31. jula 2019. godine objavljena u Službenim novinama FBiH prema kojoj se njegov kapital povećava za 1.584.927,49 KM, prenosi Indikator.

Riječ je o odluci o rasporedu dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 2.084.927,49 KM. Ostatak od 500 hiljada isplaćen je osnivaču Društva, matičnoj NLB banci u Sloveniji. Nakon ove dokapitalizacije osnovni kapital NLB Leasinga Sarajevo iznosi 2.080.927,49 KM čime ispunjava zakonski minimum adekvatnosti kapitala.

Nove mogućnosti za Novu ljubljansku banku otvorila je okončana privatizacija od 75% minus jedne dionice, a koja je oslobodila banku državne stege i opterećenja državne pomoći.

Osim leasinga, direktor Banke Blaž Brodnjak “velike mogućnosti vidi u nadogradnji bankarskog osiguranja i usluga upravljanja imovinom”, tvrdeći da će rastući standard u regiji povećati potražnju za tim.

Check Also

Hotelijeri zadovoljni postsezonom ukoliko ne bude zatvaranja

Interesovanje i najave turista za septembar i do polovine oktobra postoje, ali je trenutno sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *