Kineske investicije u Evropi posustaju, najveći pad ulaganja bilježi Njemačka

U prvom polugodištu ove godine kineske investicije u Evropi pale su za trećinu u odnosu na isto razdoblje 2018., izračunala je ugledna konsultantska kompanija Ernst&Young.

Uzevši u obzir vlasnička preuzimanja i kapitalna ulaganja kineskih kompanija na Starom kontinentu, EY je utvrdio 81 evropsku kompaniju koja je u prvih šest mjeseci primila kineski kapital. Za poređenje, u prvom polugodištu prošle godine, Kinezi su uložili novac u 113 evropskih kompanija.

Prema podacima EY-a, u još izraženijem padu je ukupni iznos kineskih ulaganja u Evropu. Naspram 15 milijardi i 300 miliona dolara uloženih iz Kine u Evropu u prvih šest mjeseci prošle godine, u prvoj polovini 2019. taj je pokazatelj iznosio tek dvije milijarde i 400 miliona dolara.

Raščlanjajući kineska ulaganja unutar Evropske unije, EY upozorava kako je najveći pad priliva kineskog kapitala zabilježila Njemačka. Samo 11 njemačkih kompanija primilo je u prvom polugodištu kapital iz Kine, a ukupan iznos kineskih ulaganja u Njemačku pao je sa deset milijardi i 100 miliona u prvih šest mjeseci prošle, na 500 miliona eura u prvom polugodištu ove godine.

Ugledni konsultant primjećuje kako se kineski kapital počeo izmještati iz kontinentalnog dijela Evrope u Veliku Britaniju, koja u prvih šest mjeseci ove godine bilježi 17 kineskih ulaganja. No, dodaje EY, ne radi se o velikim investicijama iz Kine na Ostrvo. Ukupno je iz Kine u Veliku Britaniju u prvom ovogodišnjem polugodištu uloženo 400 miliona dolara.

Primat Njemačkoj unutar EU kada je u pitanju privlačenje kineskog kapitala preuzela je Švedska, u koju je u prvih šest mjeseci uložena milijarda i 100 miliona dolara.

Kao najvažniji uzrok slabljenja kineskih ulaganja u Europu EY navodi trgovinski rat SAD-a i Kine. Yi Sun, direktorica EY-ovog ureda za ekonomske odnose Kine sa Njemačkom, Austrijom i Švajcarskom, dovodi u vezu pad kineskih investicija sa otežanom ekonomskom situacijom u samoj Kini.

“Na kineskom unutrašnjem tržištu postoji dosta nesigurnosti u pogledu daljnjih ekonomskih trendova, ne samo zbog trgovinskog rata s SAD-om. Uz to, kineske kompanije koje su u prethodnim razdobljima dovršile akvizicije u Evropi sada rade na restrukturiranjima preuzetih kompanija, a neke razmišljaju i o njihovoj daljoj prodaji. U cjelini, nema puno planova kineskih kompanija oko daljih akvizicija u Evropi”, komentarisala je Yi Sun.

Najveći obim kineske investicije u Evropu su zabilježile 2016., kada je 309 evropskih kompanija preuzeto ili primilo kineski kapital. Ukupna kineska ulaganja na Starom kontinentu dosegla su 2016. 85 milijardi dolara.

Check Also

Zabranjuje se prodaja cigareta na pijacama

Kako bi se smanjila dostupnost duvanskih proizvoda maloljetnim licima, Izmjenama i dopunama Zakona o duvanu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.