Kineske investicije u Evropi posustaju, najveći pad ulaganja bilježi Njemačka

U prvom polugodištu ove godine kineske investicije u Evropi pale su za trećinu u odnosu na isto razdoblje 2018., izračunala je ugledna konsultantska kompanija Ernst&Young.

Uzevši u obzir vlasnička preuzimanja i kapitalna ulaganja kineskih kompanija na Starom kontinentu, EY je utvrdio 81 evropsku kompaniju koja je u prvih šest mjeseci primila kineski kapital. Za poređenje, u prvom polugodištu prošle godine, Kinezi su uložili novac u 113 evropskih kompanija.

Prema podacima EY-a, u još izraženijem padu je ukupni iznos kineskih ulaganja u Evropu. Naspram 15 milijardi i 300 miliona dolara uloženih iz Kine u Evropu u prvih šest mjeseci prošle godine, u prvoj polovini 2019. taj je pokazatelj iznosio tek dvije milijarde i 400 miliona dolara.

Raščlanjajući kineska ulaganja unutar Evropske unije, EY upozorava kako je najveći pad priliva kineskog kapitala zabilježila Njemačka. Samo 11 njemačkih kompanija primilo je u prvom polugodištu kapital iz Kine, a ukupan iznos kineskih ulaganja u Njemačku pao je sa deset milijardi i 100 miliona u prvih šest mjeseci prošle, na 500 miliona eura u prvom polugodištu ove godine.

Ugledni konsultant primjećuje kako se kineski kapital počeo izmještati iz kontinentalnog dijela Evrope u Veliku Britaniju, koja u prvih šest mjeseci ove godine bilježi 17 kineskih ulaganja. No, dodaje EY, ne radi se o velikim investicijama iz Kine na Ostrvo. Ukupno je iz Kine u Veliku Britaniju u prvom ovogodišnjem polugodištu uloženo 400 miliona dolara.

Primat Njemačkoj unutar EU kada je u pitanju privlačenje kineskog kapitala preuzela je Švedska, u koju je u prvih šest mjeseci uložena milijarda i 100 miliona dolara.

Kao najvažniji uzrok slabljenja kineskih ulaganja u Europu EY navodi trgovinski rat SAD-a i Kine. Yi Sun, direktorica EY-ovog ureda za ekonomske odnose Kine sa Njemačkom, Austrijom i Švajcarskom, dovodi u vezu pad kineskih investicija sa otežanom ekonomskom situacijom u samoj Kini.

“Na kineskom unutrašnjem tržištu postoji dosta nesigurnosti u pogledu daljnjih ekonomskih trendova, ne samo zbog trgovinskog rata s SAD-om. Uz to, kineske kompanije koje su u prethodnim razdobljima dovršile akvizicije u Evropi sada rade na restrukturiranjima preuzetih kompanija, a neke razmišljaju i o njihovoj daljoj prodaji. U cjelini, nema puno planova kineskih kompanija oko daljih akvizicija u Evropi”, komentarisala je Yi Sun.

Najveći obim kineske investicije u Evropu su zabilježile 2016., kada je 309 evropskih kompanija preuzeto ili primilo kineski kapital. Ukupna kineska ulaganja na Starom kontinentu dosegla su 2016. 85 milijardi dolara.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.