U prvoj polovini godine ostvaren rast premija Triglav grupe i dobiti prije oporezivanja

Triglav grupa je u prvih šest mjeseci ove godine fakturisala 630 miliona eura konsolidovane bruto premije (10 % više nego u istom periodu prošle godine) i ostvarila 41,7 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 17 % više nego lani. Rast premija i relativno povoljni štetni događaji reflektuju se u povoljnom kombinovanom koeficijentu u visini od 93,2 %. U skladu sa svojim strateškim usmjerenjima Triglav je ove godine povećao obim sredstava kojima upravlja za svoje klijente, pa je on krajem juna iznosio preko milijardu eura, tako da sada sa svojim društvima Triglav Skladi i ALTA Skladi zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu uzajamnih fondova. Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Lovćen osiguranje, kao dio Triglav Grupe, ponosno nosi liderstvo na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i sa sva tri društva koja sačinjavaju Lovćen Grupu posluju stabilno.

Rast premija i povoljni štetni događaji

Grupa je u prvoj polovini godine fakturisala 630 miliona eura konsolidovane bruto premije (indeks 110). Rast premija ostvaren je na većini tržišta te je uglavnom bio iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, u kojoj Triglav ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premije iznosio je u prosjeku 8 % (rast tržišta bio je 7 %), a na tržištima izvan Slovenije 10 %. Grupa je ostvarila rast premije na svim segmentima osiguranja – u segmentu imovinskih osiguranja rast je iznosio 10 %, kod zdravstvenih osiguranja 21%, dok su premije životnih i penzijskih osiguranja bile više za nešto manje od jedan posto. Štetni događaji su u prvoj polovini godine bili relativno povoljni, pa su fakturisani bruto iznosi šteta u Triglav grupi iznosili 335 miliona eura (indeks 102), a procijenjena vrijednost masovnih štetnih događaja bila je 4,9 miliona eura (prvenstveno kao posljedica nevremena s gradom u mjesecu junu u Sloveniji). Kombinovani koeficijentcijent Grupe iznosio je povoljnih 93,2 %, što je prvenstveno odraz poboljšanja koeficijenta šteta.

Dobar poslovni rezultat

Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila 41,7 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 17 % više nego u istom periodu lani. Postignuti rezultat posljedica je višeg rasta neto prihoda od premija osiguranja, te rasta neto rashoda za štete iz imovinskih osiguranja i realizovanih viših prinosa od finansijskih ulaganja.

Finansijski prinosi

Grupa raspolaže sa investicijskim portfoliom u visini od 3,2 milijarde eura. Njime upravlja relativno kozervativno i sa ciljem očuvanja njenih visokih kreditnih rejtinga. Prinosi od ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik) iznosili su u prvoj polovini godine 51,4 miliona eura. U poređenju sa lani bili su viši prvenstveno zbog ostvarene više neto dobiti od prodaje finansijskih sredstava i viših neto prihoda zbog promjene fer vrijednosti. S druge strane se zbog niskih kamatnih stopa neto prihodi od kamata neprestano smanjuju. Zbog daljnjeg spuštanja kamatnih stopa društvo je na sektoru životnih osiguranja iz naslova testa adekvatnosti oblikovalo dodatne bruto tehničke rezerve u visini od 8,6 miliona eura, što je u istom iznosu smanjilo učinak finansijskih prinosa na iskazani poslovni rezultat.

Povećan obim sredstava kojima se upravlja za klijente

Na polovini godine Triglav grupa je sa svojim društvom Triglav Skladi i sa ove godine preuzetim društvom ALTA Skladi imala udio od 34,4% na tržištu u segmentu uzajamnih fondova u Sloveniji i time je došla na vodeće mjesto. Krajem juna je u uzajamnim fondovima upravljala sa 947,8 miliona eura neto vrijednosti  sredstava, odnosno sa 12 % više nego krajem 2018. Sredstva individualnog upravljanja imovinom iznosila su 73,7 miliona eura (indeks 147).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Triglav grupa sa svojih više od 5 hiljada saradnica i saradnika u regionu raspolaže sa visokim kreditnim rejtingom »A«, dobijenim od priznatih agencija za kreditni rejting. Grupa ima čvrst položaj i posluje u skladu sa zacrtanom strategijom rasta i razvoja. Zadovoljni smo s postignutim te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata.«

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvoj polovini 2019. godine Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen životna osiguranja AD i Lovćen Auto DOO) nastavlja sprovoditi svoje strategije rasta i razvoja, što rezultira uspješnom održavanju vodeće pozicije u tržišnom udjelu. Lovćen osiguranje je na tržištu neživotnih osiguranja ostvarilo udio od 42,4%, dok je Lovćen Grupa na ukupnom tržištu (život + neživot) ostvarila učešće od 38,8%. Lovćen životna osiguranja, na tržištu životnih osiguranja, u prvoj polovini godine, su ostvarila udio od 20,7%. Lovćen Grupa ostvarila je rast bruto fakturisane premije od 14,8% u odnosu na isti period prethodne godine – u dijelu neživotnih osiguranja ostvaren je rast od 11%, a snažno je i povećenje kod životnih osiguranja (indeks 182,5) zahvaljujući uspješnoj prodaji preko bankarskog sektora.

»Lovćen osiguranje, kao dio Triglav Grupe, ponosno nosi liderstvo na tržištu osiguranja u Crnoj Gori, i posebno smo zadovoljni što smo i ovog puta prvo polugodište završili sa uspješnim rezultatima, i što sa sva tri društva koja čine Lovćen Grupu poslujemo stabilno i progresivno.« rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i nastavio: »U prvoj polovini poslovne godine u Lovćenu je aktuleno usklađivanje aktivnosti prema strategiji Triglav Grupe, kao i rebranding Lovćena. Središte osvježene strategije je klijent i njena najvažnija poenta je inovacija u odnosu prema klijentu, kreiranje poslovanja koje prema korisniku jasno izražava odzivnost, jednostavnost i pouzdanost. Širok proces rebranding-a odnosi se na: promjenu vizuelnog identiteta, jačanje saradnje i povezanosti sa matičnom Triglav grupom i na unaprjeđenja u poslovanju; a sve kako bi ostvarili napredniji odnos sa klijentima, bolje razumjeli njihove potrebe i shodno tome kreirali procese poslovanja koji zadovljavaju njihova očekivanja.«

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *