Komercijalna banka uoči prodaje povećala dobit za oko 20 posto

Komercijalna banka a.d. Beograd, koja je u postupku prodaje, u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvarila je dobitak prije oporezivanja od 4.338,6 miliona dinara (36,8 miliona eura), što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja povećanje za 19,8 posto.

Ostvareni dobitak prije poreza obezbijedio je Banci, u prvom polugodištu 2019. godine prinos na ukupan kapital od 12,8%, odnosno prinos na bilansnu aktivu od 2,1%.

Na kretanje dobitka u prvom polugodištu 2019. godine, u odnosu na isti period prošle godine, uticalo je ostvarenje neto prihoda po osnovu umanjenja obezvrjeđenja finansijskih sredstava u iznosu od 1.638,0 miliona dinara (13,9 miliona eura), povećanje ostalih rashoda u iznosu 605,3 miliona dinara (5,1 mil eura), kao i ostvarenje neto gubitka po osnovu prestanka priznavanja finasijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti u iznosu 590,5 miliona dinara ( 5,0 mil eura).

Ostvareno je i povećanje ostalih prihoda u iznosu od 202,9 miliona dinara (1,7 mil eura)u odnosu na isti period prethodne godine.

Usljed rasta obima poslovanja, a neznatnog smanjenja broja zaposlenih u prvih šest mjeseci 2019. godine povećana je aktiva po zaposlenom u Banci sa 145,0 miliona dinara (31.12.2018.), na 149,5 miliona dinara na kraju drugog kvartala 2019. godine.

Na kraju prvog polugodišta tekuće godine “Cost income ratio” (CIR) iznosi 58,1%, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 59,3%.

Mediji su prije nekoliko dana izvijestili da je pristiglo šest prijava zainteresovanih za kupovnu Komercijalne banke, kao i njenih zavisnih društava – banaka u Crnoj Gori i BiH i društva za upravljanje investicionim fondovima Kombank invest.

Agencija Reuters je nedavno objavila da se radi o Novoj ljubljanskoj banci (NLB), Raiffeisen banci, AIK banci srpskog biznismena Miodraga Kostića, američko-evropskm konzorciju biznismena Tima Kolinsa, te Direktnoj banci iz Beograda, čiji su vlasnici biznismeni Andrej Jovanović i Bojan Milovanović, i grčkoj Eurobank.

Check Also

Posebna podrška vinarima za rast konkurentnosti i bolje pozicioniranje

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je poziv za dodjelu posebne podrške za vino za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *