Gubitak HTP Fjord veći skoro dva puta

Hotelsko preduzeće Fjord završilo je drugi kvartal sa neto gubitkom od 101,78 hiljada eura, skoro dva puta većim u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Poslovni prihodi kompanije su prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, na kraju juna porasli 8,6 odsto u odnosu na uporedni period i iznosili su 886,17 hiljada eura.

Poslovni rashodi kompanije su porasli 14,4 odsto na 971,05 hiljada eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 280,34 hiljade eura, amortizacije i rezervisanja 63,23 hiljade eura, a materijala 188,36 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 192,07 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju juna iznosila je 9,53 miliona eura i smanjena je 0,9 odsto u odnosu na uporedni period.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 180,37 hiljada eura, a kratkoročna 935,37 hiljada eura.

Odložene poreske obaveze iznose 72,12 hiljada eura, akumulirani gubitak 8,63 miliona, a neraspoređena dobit 3,16 miliona eura.

Vlasnik 94,62 odsto akcija kotorskog preduzeća je podgorička firma Alpha Invest. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto vlasništva.

Check Also

Skandal koji je otkrio suosnivač Apple-a: Kreditna kartica ne vjeruje ženama

Sosnivač Apple- Stiv Voznijak pridružio se internet debati i optužbama da Appleova kreditna kartica diskriminiše …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *