Gubitak HTP Fjord veći skoro dva puta

Hotelsko preduzeće Fjord završilo je drugi kvartal sa neto gubitkom od 101,78 hiljada eura, skoro dva puta većim u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Poslovni prihodi kompanije su prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, na kraju juna porasli 8,6 odsto u odnosu na uporedni period i iznosili su 886,17 hiljada eura.

Poslovni rashodi kompanije su porasli 14,4 odsto na 971,05 hiljada eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 280,34 hiljade eura, amortizacije i rezervisanja 63,23 hiljade eura, a materijala 188,36 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 192,07 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju juna iznosila je 9,53 miliona eura i smanjena je 0,9 odsto u odnosu na uporedni period.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 180,37 hiljada eura, a kratkoročna 935,37 hiljada eura.

Odložene poreske obaveze iznose 72,12 hiljada eura, akumulirani gubitak 8,63 miliona, a neraspoređena dobit 3,16 miliona eura.

Vlasnik 94,62 odsto akcija kotorskog preduzeća je podgorička firma Alpha Invest. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto vlasništva.

Check Also

Istraživanje Erste banke pokazalo: Pandemija promijenila navike potrošača vlasnika kartica

Istraživanje Erste banke pokazalo je da su građani vlasnici kartica ove banke tokom epidemije korona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *