Atlas grupa: Apsurdna odluka Upravnog suda u slučaju IBM banke

Upravni sud je skandaloznom odlukom u postupku po tužbi radi poništaja rješenja kojim je Centralna banka uvela privremenu upravu Invest Banci Montenegro lišio akcionare pravne zaštite u odnosu na odluke CBCG, time što smatra da od momenta uvođenja privremene uprave interese banke može da zastupa samo privremeni upravnik, navode u Atlas grupi.

Apsurd je, tvrdi oni, time veći što su akcionari pokušali da ospore upravo rješenje o uvođenju privremene uprave.

“Tako, po rezonovanju sudskog vijeća, akcionari banke nemaju pravo na podnošenje tužbe Upravnom sudu radi poništaja rješenja kojim je uvedena privremena uprava. Ovakav zaključak Upravni sud izvodi nakon konstatacije: “Zakonom o upravnom sporu propisano je da je tužilac u upravnom sporu pravno ili fizičko lice koje smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno neko pravo ili na pravu zasnovan interes” No, sudu je promaklo da su akcionarima banke uvođenjem privremene uprave uskraćena upravljačka prava i da imaju jasan i očigledan pravni interes za podnošenje tužbe, upravo na osnovu zakonskih odredaba na koje se sud poziva”, saopšteno je iz Atlas grupe.

Prema njihovim riječima, ovdje se igranje suda sa zakonima, pravnim poredkom i Ustavom garantovanim pravima na pravnu zaštitu ne završava, jer sud nalazi da akcionari ne mogu zastupati ni interese nanke čiji su vlasnici.

“Naime, sud je ukinuo sve radnje koje je u ime banke preduzeo punomoćnik koga su ovlastili većinski vlasnici banke, zato što punomoćnik nije posjedovao punomoćje potpisano od strane privremenog upravnika, koji je imenovan upravo rješenjem koje se napada”, ističu u Atlas grupi.

Po mišljenju suda, Milan Remiković, kojeg je CBCG imenovala za privremenog upravnika, nakon što je kao kontrolor upravo on predložio uvođenje privremene uprave, bi jedini mogao da se predomisli i okrene se sam protiv sebe, svojih odluka i odluka svog poslodavca, Centralne banke, koja je tužena u postupku.

“Ako u pravnom životu postoji situacija koja oslikava konflikt interesa, onda je to ova. Kako lice koje je predložilo uvođenje privremene uprave može napadati odluku o uvođenju privremene uprave?! Kako zaposleni može tužiti svojeg poslodavca radi poništaja odluke poslodavca u čijem je donošenju imao ključnu ulogu?! Zašto bi neko napadao odluku kojom mu je utvrđena zarada višestruko veća od one koju je prethodno primao?!”, pitaju u Atlas grupi.

Jasno je, ističu, da sud postupa pristrasno, stavljajući se na stranu Centralne banke, a protiv interesa Invest Banke Montenegro i njenih akcionara, ne ulazeći u suštinu i razloge uvođenja privremene Uprave.

Ranije su iz Atlas grupe ukazali na to da sud čak nije ni izvršio uvid u izvještaj o kontroli banke čiji su nalazi opredijelili Centralnu banku da uvede privremenu upravu, pa je posljednjim postupcima Upravni sud nastavio sa ispisivanjem rubrike “vjerovali ili ne” u pravnoj istoriji Crne Gore.

“Neka javnost prosudi da li su ovakvi, očigledni, propusti Upravnog suda namjerni ili slučajni. Akcionari Invest Banke Montenegro će pravnim sredstvima nastaviti borbu radi zaštite svojih prava”, poručuju u Atlas grupi.

Check Also

Opština Golubovci računa da Zeta može da zaradi 1,6 miliona

Prema preliminarnim podacima, do kojih je “Dan” došao iz nezvaničnih izvora, studija opravdanosti teritorijalne promjene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *