Opština Pljevlja izgubila spor sa EPCG: Umjesto 25 miliona, moraju da plate 39.000 za sudske troškove

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu pljevaljske opštinske uprave i potvrdio presudu Privrednog suda kojom je Elektroprivreda Crne Gore oslobođena plaćanja naknade za građevinsko zemljište i komunalno opremanje zemljišta za deponiju pepela i šljake Maljevac. Radi se o sporu u kojem je Opština Pljevlja tražila od EPCG 25 miliona eura. Ne samo da im taj novac nije dosuđen, već sad moraju da plate i 39.000 eura sudskih troškova.

Naime, pljevaljska lokalna uprava je 2013. godine podnijela tužbu protiv Elektroprivrede Crne Gore jer je ta državna kompanija imala privremenu dozvolu za deponiju pepela i šljake za potrebe Termoelektrane. Imajući u vidu da Elektroprivreda nije imala potrebnu dozvolu, već se radilo o privremenoj dozvoli, pljevaljska lokalna uprava je zatražila naplatu štete u iznosu od 25 miliona eura. Prvostepena presuda je obavezala Elektroprivredu da Opštini Pljevlja isplati naknadu od dva miliona eura. Međutim, Elektroprivreda je podnijela žalbu na takvu presudu, ali i pljevaljska lokalna uprava. Prvi jer su vjerovali da je takva presuda neosnovana, a drugi su smatrali da se radi o izuzetno malom novčanom iznosu. Presudom Privrednog suda iz aprila prošle godine zahtjev pljevaljske lokalne uprave da se naplati šteta u iznosu od 25 miliona u potpunosti je odbačen. Uslijedila je žalba pljevaljske lokalne uprave Apelacionom sudu, koji ju je odbacio i potvrdio presudu Privrednog suda.

– Bez osnova su žalbeni navodi da tuženi prvog reda ne posjeduje valjanu dokumentaciju za deponiju šljake i pepela Maljevac propisanu važećim Zakonom o uređenju i izgradnji objekata i Zakonom o izgradnji objekata iz 2000. godine, odnosno ni po jednom propisu koji je bio u primjeni od početka izgradnje navedenog objekta, jer je to u suprotnosti sa stanjem u spisima predmeta, provedenim dokazima i činjenicama utvrđenim na osnovu tih dokaza. U vezi s tim, bez značaja su žalbeni navodi da tužbeni zahtjev u ovom sporu predstavlja naknadu za građevinsko zemljište za izgradnju komunalno opremanje, po Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, te pozivanje žalioca na zakonske propise i druge propise, kojima se to reguliše, navodi se u presudi Apelacionog suda, gdje je konstatovano i da tuženi prvog reda nema zaključen ugovor koji bi bio osnov za isplatu naknade.

Kako se dalje navodi u presudi, po ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od 29.5.2013. godine koji je zaključen između tužioca i tuženog prvog reda i kojim je regulisan obračun naknade za komunalno opremanje, koji obuhvata rekonstrukciju postojećeg objekta brane, tuženi prvog reda je u potpunosti isplatio naknadu.

– Samim tim, tužilac nije dokazao postojanje odgovornosti tuženog za naknadu štete u visini naknade za komunalno opremanje, za sporni period, shodno odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (Službeni list CG Opštinski propisi, br.17/12 od 05.06.2012. godine), kao ni da postoji odgovornost tuženog drugog reda za nezakonit rad njegovih organa (propuštanje preduzimanja odgovarajućih radnji), piše u presudi Apelacionog suda.

Pošto je žalba odbijena, pljevaljska opštinska uprava će morati da plati 39 hiljada eura sudskih troškova. Kako smo juče saznali u pljevaljskoj lokalnoj upravi, naplata tog potraživanja je već izvršena preko javnog izvršitelja.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Rast indeksa i prometa obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Crna Gora otvorila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *