Objavljen oglas: Luka Bar prodaje hotel Sidro

Luka Bar AD je juče objavila javni poziv za prodaju 100% vlasništva u preduzeću hotelu “Sidro“.

Juče objavljenim tenderom pozivaju se svi zainteresovani da otkupe tendersku dokumentaciju i eventualnu ponudu predaju zaključno sa 16.09.2019.godine.

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 2.000 eur, dok je uz ponudu obavezno dostaviti i bezuslovnu bankarsku garanciju na iznos od 50.000 eur.
Ponudu na Tenderu može podnijeti kompanija ako ispunjava jedan od dva kvalifikaciona uslova:
  • da posluje u trajanju od najmanje 3 posljednje godine, koje prethode Javnom pozivu i da je u posljednjoj poslovnoj godini pozitivno poslovao i ostvario godišnji poslovni prihod od minimum 2.000.000,00 Eura ili
  • da ima godišnji poslovni prihod od 2.000.000,00 Eura u posljednjoj poslovnoj godini i da ima zaključen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava kvalifikacioni uslov iz prethodno navedene tačke.
Jedini kriterijum koji je predviđen tenderom pri izboru novog vlasnika hotela jeste najviša ponuđena cijena za kupovinu 100% udjela Drštva.
Javnim pozivom je definisana početna prodajna cijena 1,77 miliona eura.
Učesnik na Tenderu je dužan da zadrži 35 zaposlenih u Društvu i poštuje Kolektivni ugovor “Luka Bar” AD koji se odnosi i na zavisna društva.
Početna cijena od 1,77 miliona eura utvrđena u ukupnom iznosu čini zbir:
  • procijenjene vrijednosti imovine Društva u iznosu od 1.187.000,00 Eur (na dan 31.12.2018.),
  • pozajmice «Luka Bar» AD od 01.01.2019. g. do 30.06.2019.g. u iznosu od 192.549,25 Eur,
  • obaveza Društva (na dan 30.06.2019.) i to: prema dobavljačima, u iznosu od 194.199,51 Eur,
  • poreza na nepokretnost 181.130,68 Eur i
  • ostalo (boravišna taksa Turističkoj organizaciji) 14.605,50 Eur.
Tenderom je definisano da će na osnovu prava koja ima, shodno Ugovoru o korišćenju morskog dobra, Prodavac novom vlasniku hotela ustupiti pravo korišćenja dijela katastarske parcele na kojoj se nalazi hotel “Sidro”, terase, dvorište i parking i to u površini od 2.946 m2, do 31.12. 2037. godine.
Više detalja možete pogledati na LINKU.

Check Also

Gubitak Jugopetrola 82,19 hiljada eura

Naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi kvartal sa neto gubitkom od 82,19 hiljada eura, 13 …

One comment

  1. Hahaha

    Obavezno ga dati sadašnjem nepismenom direktoru, da i dalje preko leđa Luke razvija privatni biznis. I podaci o obavezama su značajno potcijenjeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *