Aerodrom Tivat

Detalji koncesionog akta za Aerodrome: Od marta 2020. počinje zakup, evo šta se mora graditi u Podgorici i Tivtu

Vlada Crne Gore nedavno je objelodanila koncesioni akt za zakup aerodroma u Podgorici i Tivtu. Koncesija se daje na 30 godina, a u tom periodu ulaganja u aerodrome ne smiju biti manja od 200 miliona eura. Takođe, kako je objavljeno u koncesionom aktu, cjelokupni posao će biti završen najkasnije u martu naredne godine.

Zakup je podijeljen u tri faze, a tokom prve tri godine budući zakupac će morati da uloži minimum 80 miliona u infrastrukturu aerodroma.

Investicije u aerodrom Podgorica. 

Težište građevinskih intervencija na aerodromu u Golubovcima odnosi se na proširenje i izgradnju putničkog terminala i dijela pristanišne platforme, pristupnih puteva i parkinga, širenje vatrogasne stanice kao i na rekonstrukciju i proširenje postojećih poslovnih i sevisnih objekata koje trenutno koristi veći broj pravnih subjekata, te izgradnju hangara i robnih terminala, prenosi portal Standard.

Prvom fazom rekonstrukcije predviđeno je dodatno proširenje/izgradnja putničkog terminala za 12.500 m2 i proširenje dijela pristanišne platforme (obezbjediti ukupno osam pozicija); izgradnja remena poletno sletne staze; proširenje postojećeg parking prostora (dupliranje postojećeg kapaciteta).

Nakon ove investicije, aerodrom će izgledati ovako:

Kroz drugu fazu dodatno će se proširiti dio pristanišne platforme (obezbjediti ukupno minimum 11 pozicija), zatim proširenje platforme za generalnu aviaciju, te proširenje i izgradnja remena rulnih staza u skladu sa važećom planskom dokumentacijom. Treća faza obuhvata investicije proširenja putničkog terminala za dodatnih 12.500 m2 prema zapadu, izgradnju komercijalnih sadržaja – manipulacija teretom, logistika, generalna predstavništva, industrija visoke tehnologije, hotel, kongresni centar itd.

Nakon druge i treće faze aerodrom u Golubovcima bi trebao ovako da izgleda:

Ulaganja u tivatski aerodrom

Na tivatskom aerodromu je predviđen veći obim rekonstukcije.

U koncesionom aktu je naznačeno da je u prvoj fazi na aerodromu Tivat predviđena izgradnja vodnog terminala (Tivat SkyPier) za javni prevoz putnika morskim putem, uključujući i pristupne saobraćajnice, kao i izgradnja Marine Air Terminala (MAT) u neposrednoj blizini vodnog terminala za prijem putnika koji za dolazak na aerodrom koriste prevoz morskim putem. Takođe, mora se izvršiti i reparacija postojeće poletno-sletne staze, zatim produženje postojeće poletno-sletne staze (izmještanje mjesta slijetanja za prilaz iz pravca RWY14) i  izmještanje postojećeg puta za Ostrvo cvijeća i njegova izgradnja na novoj, planom predviđenoj lokaciji u zahvatu DSL, u rangu gradske saobraćajnice sa zaštitnim ekranima prema polatno-sletnoj stazi.

Prema detaljnom režimu korišćenja na prostoru ovog plana su predviđeni sljedeći objekti: – Postojeći terminal; – Kontrolni toranj; Upravna zgrada; Izlazna kapija; Kargo / TS; Vatrogasna stanica; Hangar; Planirani terminal; Catering; Marine Air Terminal – MAT; Vodni terminal; Meterološka stanica.

“Aerodrom raspolaže minimalnom konfiguracijom manevarskih površina, tj. platforme za parkiranje aviona su funkcionalno povezane sa poletno-slijetnom stazom samo preko dvije rulne staze. Pored toga što postoje samo dvije rulne staze one imaju ogranicenu upotrebe. Na aerodromu postoji platforma za parkiranje aviona koja se pruža paralelno sa pravcem pružanja poletno-sijetne staze. Na osnovu analize postojećeg stanja može se zaključiti da aerodromska infrastruktura nema potreban kapacitet i da na dijelu manevarskih površina nijesu ispunjeni svi zahtjevi u skladu sa medunarodnim propisima”, navodi se u koncesionom aktu.

Četiri postupka restitucije

Imovinsko pravni odnosi na lokaciji aerodroma u Podgorici su u potpunosti riješeni. Sa druge strane u Tivtu je skoro cjelokupno imovinsko pravo riješeno, izuzev četiri slučaja moguće restitucije zemljišta.

“Na koncesionom području predviđenom za Fazu I realizacije Međunarodnog aerodroma Tivat, u odnosu na list nepokretnosti br. 16 KO Mrčevac, u kojem je upisana zabilježba “restitucija”, riječ je o četiri postupka restitucije po zahtjevu bivših vlasnika, čije rješenje može ići u pravcu obeštećenja ili odbijanja, ali ne i povraćaja zemljišta. Izvršena je identifikacija nepokretnosti koje su predmet zahtjeva za povraćaj i o istom je sačinjen elaborat, koji će biti dostupan u okviru Tenderske dokumentacije u cilju upoznavanja potencijalnih koncesionara sa svim relevantnim činjenicama”, navodi se u koncesionom aktu.

Posao završen na proljeće

Vlada će u septembru raspisati Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pretkvalifikaciju (indikativno 45 dana).

U oktobru je planirano ocjenjivanje prijava za pretkvalifikaciju ponuđača. Tokom novembra uslijediće javni poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u PDP (indikativno 60 dana).

U periodu od novembra do januara biće pripremljena i objavljena ponuda, a zatim i vrednovanje, objavljivanje izabranog ponuđača, te komercijalno zatvaranje.

Kako se navodi u koncesionom aktu, u martu 2020. godine očekuje se finansijsko zatvaranje (potpisivanje svih finansijskih dokumenata) i završavanje svih zahtjeva kako bi Ugovor o koncesiji proizvodio dejstva.

Šta ne uključuje koncesija?

Buduća koncesija neće uključivati dvije stvari.

Prvo kontrola letjenja će ostati u obimu odgovornosti SMATSA-e.

Drugo carinska i pasoška kontrola će ostati u obimu odgovornosti Uprave carina, Ministarstva finansija, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Check Also

Turska lira u slobodnom padu

Turska se suočava sa novm valutnom krizom, pogoršavajući probleme zemlje na Bosforu koja se već …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *