Bračnim parovima dupli krediti

Na listi od 96 funkcionera koji su dobili stan, odnosno kredit za stan tokom mandata vlade premijera Duška Markovića, na prste jedne ruke se mogu prebrojati oni kojimaje taj novac zaista bio potreban. To pokazuje analiza imovinskog stanja korisnika privilegovanih kredita.

Odluka Vlade o dodjeli kredita funkcionerima ima klimavo pravno uporište i smještena je u Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgarada iz 2011. i 2014. godine, koji je u stvari relikt socijalizma koji je ostao da važi za privilegovanu političku klasu. I dok građani koji stanove kupuju po komercijalnim cijenama ne vide zašto bi svojim parama izdržavali partijske uhljebe, elita na vlasti se osigurala da im ova sinekura ne izmakne tako što su u zakonu iz 2018. utvrdili da rješenja iz sporne odluke nastavljaju da važe.

PRAKSA

A kako primjena tog principa izgleda u praksi, pokazuje imovinska slika onih koji su se u posljednje tri i po godine okoristili o ovaj propis.

Šef kabineta predsjednika Vlade Dragoljub Bulatović dobio je 2017. stambeni kredit od 20.000 eura, sa ratom od 35,35 eura, dok je njegova supruga, sekretarka Ministarstva sporta Tatjana Bulatović lani dobila isti takav kredit od 35.000 eura sa istom ratom. Ovo petočlano domaćinstvo odranije ima kuću od 128 kvadrata i stan od 42 kvadrata, kuću u izgradnji od 50 kvadrata i četvrtinu kuće od 102 kvadrata. Lani je od plate zaradio 15 hiljada eura, a od raznih komisija i učešća u privrednom društvu još 17 hiljada, dok je godišnja plata supruge 12,3 hiljade eura plus 1,4 hijade od komisije.

Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je odlukom Vlade 2017. godine dobio 40.000 eura vrijedan stambeni kredit za poboljšanje stambenih uslova, po povlašćenim uslovima. Rata za taj kredit mu je 40,41 euro. On otplaćuje još dva stambena krdita od 100.000 i 30.000 eura iz 2008. i 2011. godine, sa ratama od 760 i 352 eura. Zajedno sa suprugom vlasnik je stana od 118 kvadrata, koga je stekao kupovinom. Ova petočlana porodica lani je imala 49 hiljada eura prihoda.

Za svoje šestočlano domaćinstvo, ministar saobraćaja Osman Nurković je obezbijedio stan od 90 kvadrata koji je dobio od Vlade, stan od 70 kvadrata i poslovni prostor od 29 kvadrata. Prijavio je stambeni kredit od 20.000 eura koji mjesečno otplaćuje 70 eura i potrošački od 30.000 eura sa tri puta većom ratom. Porodici je lani obezbijedio prihode od 24,2 hiljade eura. Generalna direktorica za kulturno-umjetničko stvaralaštvo Ministarstva kulture Dragica Milić je dobila je 2017. kredit od 20.000 eura sa ratom od 36,7 eura. Vlasnica je garsonjere od 39 kvadrata, a njeno jednočlano domaćinstvo lani je prihodovalo 15,8 hiljada eura.

Pomoćnica generalnog sekretara Skupštine Jelena Radonjić pozajmila je od Vlade 40.000 eura, koje nije prijavila ASK-u. Inače je vlasnica stana od 76 kvadrata. Njeno tročlano domaćinstvo lani je prihodovalo 14 hiljada eura.

Prema podacima Vladine komisije za stambena pitanja, Nina Vujošević je kao tadašnja savjetnica premijera dobila 2017. od Vlade stambeni kredit od 35.000 eura, iako ima stan od 95 kvadrata, a njen suprug kuću od 69 kvadrata. ASK-u je prijavila da od jula 2017. otplaćuje stambeni kredit od 25.000 eura sa ratom od 45,97 eura, a od oktobra 2016. stambeni kredit od 100.200 dolara, sa ratom od 551,54 dolara. Njeno petočlano domaćinstvo lani je raspolagalo sa ukupno 30,6 hiljada eura prihoda.

Generalni direktor za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Mihailo Volkov je prije dvije godine dobio po povlašćenim uslovima stan od 75 kvadrata. Lani mu je zarada bila 12.180 eura, a njegove supruge, koja radi u barskom tužilaštvu, 12.076 eura. Imaju dvoje djece.

Direktor za sport u Ministarstvu sporta Miloš Lalević dobio je u prošle godine stambeni kredit od 35.000 eura, sa ratom od 97,2 eura, iako ima stan od 44 kvadrata. Njegovo jednočlano domaćinstvo je na osnovu zarada i naknada lani prihodovalo 12,7 hiljada eura. Direktor Agencije za zaštitu konkurencije Miodrag Vujović iz budžeta je dobio 25.920,76 eura, sa mjesečnom ratom od 50 eura, iako njegovo četvoročlano domaćinstvo ima kuću od 200 kvadrata, dvije garaže od 35 i 18 kvadrata, stan od 92 kvadrata, poslovni prostor od 110 kvadrata, i plac od 566 kvadrata. Kako su svi zaposleni, lani su prihodovali od plata i zakupa za poslovni prostor ukupno 44,3 hiljade eura.

DIREKTORI, SAVJETNICI, RUKOVODIOCI

Savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Svetlana Mitrovićdobila je lani stambeni kredit od 30.000 eura, sa ratom od 97,22 eura, a otplaćuje i komercijalni stambeni kredit od 6.000 eura, sa ratom od 189,9 eura. Njen suprug ima stan od 58 kvadrata, a to tročlano domaćintvo lani je prihodovalo 24 hiljade eura. Rukovodilac Kancelarije za komunikaciju sa građanima u Generalnom sekretarijatu Vlade Milutin Kljajević dobio je lani stambeni kredit od 15.000 eura, mada posjeduje kuću i dvorište (42+34+30+500 kvadrata). Zivi sam, a lani je zaradio 12,8 hiljada eura.

Savjetnici predsjednika Vlade Merimi Baković dodijeljen je prošle godine stambeni kredit od 40.000 eura, iako njen suprug posjeduje stan od 69 kvadrata. Njih dvoje lani su zaradili skoro 39 hiljada eura. Generalni direktor za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane Ivica Ivanović je prošle godine dobio 40.000, a podsjeduje kuću od 93 kvadrata i stan od 49 kvadrata. U domaćinstvu ih je troje, a lani su prihodovali 24,5 hiljada eura. On je u septembru prošle godine uzeo stambeni kredit 35.000 eura, sa ratom koja je sedam puta veća od rate za povlašteni kredit.

Državni sekretar Ministarstva javne uprave Goran Jovetić dobio je početkom prošle godine stambeni kredit od 40.000 eura, sa mjesečnom ratom 60,6. On nije prijavio nikakvu nekretninu u vlasništvu ove četvoročlane porodice, čija su lanjska godišnja primanja bila 28,2 hiljade eura. Porodica je oročila štedni ulog od 40.000 dolara.

Generalnoj direktorici za državnu upravu Ministarstva javne uprave Danijeli Nedeljković Vukčević lani je dodijeljen stambeni kredit od 40.000 eura, iako ima stan od 69 kvadrata. Prijavila je da od 2014. godine otplaćuje stambeni kredit od 40.000 eura, sa mjesečnom ratom od 316 eura. Od jula 2017. ona otplaćuje gotovinski kredit od 10.000 eura, za koji plaća mjesečnu ratu od 171,7 eura. Njen suprug ima poslovni prostor od 21 kvadrata i nestambeni prostor od 116 kvadrata. Njena prošlogodišnja zarada je bila 17,5 hiljada eura, a prihode ostalih članova domaćinstva nije prijavila.

Generalnoj direktorici za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvo ekonomije Biljani Jakić lani je dodijeljen stambeni kredit od 20.000 eura, sa ratom od 36,8 eura, mada ima stan od 48 kvadrata. Ovo tročlano domaćinstvo u kojem su svi zaposleni prihodovalo je 15,3 hiljade eura od ministarstva, 6,7 hiljada od Poreske uprave i 8,1 hiljadu eura od Aerodroma Crne Gore. Generalni direktor za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić dobio je lani 20.000 eura, sa mjesečnom ratom od 70 eura, a od aprila 2016. otplaćuje komercijalni kredit od 39.500 eura, čija je rata pet puta veća. Nikolići imaju dva stana, od 54 i 71 kvadrata, a ova četvoročlana porodica izdržava se od 23 hiljade eura primanja.

Generalnoj direktorici za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Slavici Pavlović je, po evidenciji Vladine komisije, početkom prošle godine dodijeljen stambeni kredit od 15.000 eura. Ona je, međutim, prijavila da od februara prošle godine otplaćuje stambeni kredit od 30.000 eura, sa ratom od 52,5 eura, a od decembra 2017. još jedan stambeni kredit od 30.000 eura, sa četiri puta većom ratom. Vlasnicaje stana od 33 kvadrata, živo sama, a prošlogodišnji prihod joj je bio 13 hiljada eura.

Sekretarka Ministarstva ekonomije Žana Radulović dobila je prošle godine stambeni kredit od 30.000 eura, sa mjesečnom ratom od 48,2 eura, a od jula prošle godine otplaćuje komercijalni stambeni kredit od 46.000 eura, sa ratom koja je 11 puta veća od vladinog zajma. Prijavila je stan od 57 kvadrata, živi sama i lani je imala 12,3 hiljade eura prihoda.

PREDSJEDNICI, SEKRETARI, POMOĆNICI

Predsjednica Komisije za žalbe Snežana Radović u maju prošle godine dobila je stambeni kredit od 25.000 eura, sa ratom od 32 eura, a otplaćuje gotovinski kredit od 13.500 eura sa sedam puta većom ratom. Prijavila je da je za svoju četvoročlanu porodicu zaradila 16,3 hiljade eura, a uštedjela je 26,8 hiljada eura. Generalnoj direktorici za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde Nataši Radonjić Vlada je u februaru prošle godine dala stambeni kredit od 30.000 eura koji otplaćuje 60,6 eura mjesečno. Živi sama i lani je imala ukupne prihode od 21,8 hiljada eura.

Njena koleginica iz direktorata za pravosuđe Marijana Laković Drašković od Vlade je dobila stambeni kredit 2018. od 30.000 eura, sa ratom 30,7 eura. Ona ima i komercijalni stambeni kredit od 40.000 eura za koji je rata sedam puta veća. Prijavila je da ima stanove od 120 i 64 kvadrata. Njen prošlogodišnji prihod bio je 18,8 hiljada eura. Nije prijavila podatke o ostalim članovima porodice.

Generalni direktor za srednje, stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Veljko Tomić u februaru 2018. dobio je od Vlade stambeni kredit od 30.000 eura. ASK-u je prijavio da vraća „nenamjenski kredit od 30.000 eura čija je mjesečna rata 426,03 eura, a koji je podigao 18. 7. 2018. godine“. Supruga je podigla stambeni kredit od 80 hiljada eura, sa ratom od 440 eura i nenamjenski od 20 hiljada. Imaju ukupno 104 hiljade eura štednje. Prošlogodišnja primanja ove četvoročlane porodice bila su 54 hiljade eura.

Predsjednik komisije za kontrolu javnih nabavki Zoran Živković u februaru pošle godine dobio je 15.000 eura stambenog kredita pod povoljnim uslovima sa ratom od 27 eura, iako ima stan od 80 kvadrata, plac od 1.280 i trećinu kuće od 40 kvadrata. Ovo dvočlano domaćinstvo lani je imalo 17,7 hiljada eura prihoda.

Generalna direktorica za pristupanje EU u MIP-u Jelena Burzan dobila je u februaru prošle godine kredit od 25.000 eura, koji nije prijavila. Živi sama sa godišnjim prihodom od 12 hiljada eura i štednjom od 16,5 hiljada.

Generalna direktorica za ekonomske projekte u Ministarstvu zdravlja Milica Škiljević dobila je stambeni kredit od 20.000 eura, mada je ranije prijavila da je vlasnica stana od 67 kvadrata. Ni sekretar u Ministarstvu zdravlja Nikola Antović, koji je na toj funkciji od 2017. godine, u imovinski karton nije upisao ništa osim da ima stan od 87 kvadrata. On je od Vlade dobio stambeni kredit od 20.000 eura, koji nije prijavio.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Milovan Vujović u februaru prošle godine dobio je stambeni kredit od 30.000 eura sa ratom od 30,3. On je za renoviranje uzeo komercijalni kredit sa pet puta većom ratom, kao i dva kredita za energetsku efikasnost od ukupno 10,7 hiljada eura. Prijavio je da po osnovu pozajmice potražuje 20.000 eura. Vujović je naslijedio i dvije kuće od 76 i 129 kvadrata. Od plate i zakupa lani je naplatio 18 hiljada eura.

Pomoćnik generalnog sekretara Vlade Ivo Đoković dobio je stambeni kredit od 20.000 eura, po kamati od 70 eura, koji je prijavio ASK-u. Đokovići imaju stan od 31 kvadrata i četvrtinu stana od 89 kvadrata, kao i vikendicu od 50 kvadrata. Ovo dvočlano domaćinstvo lani je imalo 20 hiljada eura prihoda i isto toliko štednje. Savjetnica potpredsjednika Vlade Svetlana Mitrovićdobila je kredit od 30.000 eura, a rata je 55 eura i tri i po puta je manja od rate koju plaća za komercijalni stambeni kredit od šest hiljada eura. Živi u tročlanoj porodici čiji je ukupni prihod prošle godine bio 24 hiljade eura.

Sekretarka u Ministarstvu odbrane Nada Ulićević u januaru prošle godine dobila je stambeni kredit od 20.000 eura i prijavila da je rata nula eura. Ovo je jedina stavka koju je Ulićević upisala u imovinski karton.

Generalni direktor za integrisano upravljanje granicom Safet Korać početkom prošle godine dobio je stambeni kredit od 40.000 eura, sa mjesečnom ratom od 350,40 eura. U aprilu ove godine uzeo je još jedan stambeni kredit od 45.000 eura sa ratom od od 602,95 eura, iako četvoročlana porodica posjeduje kuću od 192 kvadrata. Njegova mjesečna zarada je 1.012 eura, a suprugina 502 eura.

Sekretar u Ministarstvu prosvjete Omer Mehmedović dobio je kredit od 40.000 eura, koji nije upisao u imovinski karton. Naveo je da ima polovinu stana od 59 metara kvadratnih i četvoročlanu porodicu, čiji su ukupni prihodi lani bili 28 hiljada eura.

Generalni direktor za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede Adem Fetić dobio je 15.000 eura stambenog kredita čija je rata 52 eura. Iako ima stambeni kredit iz 2008, nije prijavio da ima i stan. Njegova mjesečna zarada je 1.253 eura, a kćerkina 298,78 eura.

Kredit od 20.000 eura dodijeljen je Mersudinu Grediću, zamjeniku generalnog sekretara u Skupštini Crne Gore. Mjesečna rata za ovaj kredit iznosi 55,56 eura i devet je puta manja od one koju plaća za komercijalni stambeni kredit od 60.000 eura. Prijavio je vlasništvo nad stanom od 45 kvadrata, dok supruga posjeduje stan od 76 kvadrata. Ovo četvoročlano domaćinstvo lani je prihodovalo 22 hiljade eura.

Generalna direktorica za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija Iva Vuković dobila je kredit od 40.000 eura, sa ratom od 81,8 eura. Prijavila je štednju od 44 hiljade eura. Lani je prihodovala 15,5 hiljada eura.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić nije prijavio kredit od 40.000 eura koji je dobio početkom prošle godine, iako ima stan od 86 kvadrata. On je u jednom medijskom reagovanju napomenuo da sredstva od kredita nije počeo da koristi. Od penzije i plate lani je prihodovao 33.170 eura, a supruga iz Fonda PIO 4.200 eura. Generalni sekretar u Skupštini Aleksandar Jovićević početkom prošle godine dobio je stambeni kredit od 40.000 eura, sa ratom od 73,55 eura, koja je dva i po puta manja od rate za komercijalni stambeni kredit od 30.000 eura. Posjeduje stan od 55 kvadrata, dok supruga gradi kuću od 230 kvadrata. Prijavio je štednju 24 hiljade eura i prošlogodišnje prihode od ukupno 26 hiljada eura.

Podaci o sekretarki u Višem državnom tužilaštvu Ljiljani Korać nijesu pronađeni na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije.

Navalica iz tužilaštva

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević je prije dvije i po godine dobila stan po povlašćenim listovima od 75 kvadrata. Njena jednočlana porodica lani je imala 30 hiljada eura prihoda. Vukčević od marta 2017. otplaćuje potrošački kredit od 28.000 eura, sa ratom od 467 eura. Njen kolega Saša Čađenović dobio je prije dvije godine stan od 89 kvadrata. Od maja 2017. otplaćuje stambeni kredit od 18.784 eura, čija mjesečna rata je 78,27 eura, kao i kratkoročni kredit od 10.000 eura, sa ratom od 156 eura. Ovo dvočlano domaćinstvo imalo je lani 38 hiljada eura ukupnih prihoda, a supruga je uštedjela 14.500 eura.

Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštu Jelena Đaletić u januaru prošle godine dobila je stambeni kredit od 20.000 eura sa ratom od 40,4 eura. Njena četvoročlana porodica posjeduje kuću od 134 kvadrata i stan od 83 kvadrata. Imaju i komercijalni kredit od 85.000 eura, čija je rata 30 puta veća od vladine. Porodica je lani zaradila ukupno 27 hiljada eura.

Njena koleginica Sonja Bošković od Vlade je pozajmila 30.000 eura sa ratom od 30 eura, koja je 21 put manja od rate koju plaćaju za komercijalni stambeni kredit od 25.000 eura i sedam puta manja od rate za kredit za refinansiranje od 11.000 eura. Dvočlano domaćinstvo ima stanove od 121 i od 40 kvadrata, te šest hiljada eura štednje. Ukupna primanja prošle godine bila su im veća od 46 hiljada eura.

U Vrhovnom sudu uhvatili red

I sudija Vrhovnog suda Vesna Begović uzela je povoljni kredit od vlade od 40 hiljada eura, iako ima stan od 52 kvadrata. Njeno jednočlano domaćinstvo lani je prihodovalo 32,5 hiljada eura, a na tekućim računima ima 50 hiljada eura. Njena koleginica Dragica Milačić iz budžeta je pozajmila 20.000eura, premda već ima stan od 108 kvadrata. I ona živi sama, a lanjska godišnja primanja su joj bila 31 hiljada eura.

Pajović prijavio kredit

Povodom teksta objavljenog u Pobjedi od 13. avgusta “Analiza: Lista od 96 funkcionera pokazuje da su privilegovane kredite dobijali oni koji su već stambeno zbrinuti” reagovao je generalni direktor u Ministarstvu rada Jovo Pajović, navodeći da je netačno navedeno da nije prijavio stambeni kredit od 40 hiljada eura koji je pod povoljnim uslovima dobio od Vlade.

“Stambeni kredit sam, u skladu sa zakonom”, prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije saopštio je Pajović.

Check Also

EKIP: Visok stepen zadovoljstva uslugama i cijenama komunkacijskih usluga

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, koje je objavila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *